STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC (ABCDATA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 676 716,00 787 386,00 926 415,00 739 913,00 669 399,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 977,00 3 903,00 -24 881,00 -5 384,00 -4 212,00
Zysk (strata) brutto 7 688,00 2 101,00 -43 984,00 -8 043,00 -6 472,00
Zysk (strata) netto 7 935,00 592,00 -56 813,00 -8 188,00 -6 032,00
Aktywa razem 804 503,00 901 652,00 942 594,00 766 277,00 681 593,00
Kapitał własny 231 715,00 237 070,00 179 858,00 171 054,00 166 894,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję 1,85 1,89 1,44 1,37 1,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,01 -0,45 -0,07 -0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 925 054,00 1 093 617,00 1 380 542,00 1 017 788,00 901 803,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 065,00 9 498,00 -46 699,00 1 811,00 -4 447,00
Zysk (strata) brutto -9 313,00 7 085,00 -50 951,00 -1 831,00 -8 290,00
Zysk (strata) netto -9 476,00 5 073,00 -66 619,00 8 859,00 -7 273,00
Aktywa razem 944 281,00 1 097 875,00 1 170 856,00 938 488,00 800 623,00
Kapitał własny 247 826,00 257 568,00 187 242,00 196 342,00 190 219,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 2,06 1,50 1,57 1,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,04 -0,53 0,07 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 131 710,00 4 293 535,00 4 017 321,00 3 409 710,00 3 222 508,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 447,00 38 699,00 11 988,00 25 502,00 -30 832,00
Zysk (strata) brutto 52 894,00 67 513,00 19 919,00 39 297,00 -34 978,00
Zysk (strata) netto 43 216,00 60 276,00 19 536,00 35 117,00 -49 785,00
Aktywa razem 867 669,00 967 446,00 1 044 591,00 1 037 714,00 942 594,00
Kapitał własny 245 116,00 260 871,00 231 525,00 259 846,00 179 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję 1,96 2,08 1,85 2,07 1,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,48 0,16 0,28 -0,40
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 573 430,00 4 856 264,00 4 926 737,00 4 491 145,00 4 468 021,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 60 548,00 66 514,00 37 805,00 52 801,00 -38 091,00
Zysk (strata) brutto 48 587,00 59 172,00 22 233,00 46 359,00 -49 603,00
Zysk (strata) netto 33 282,00 46 838,00 17 135,00 25 976,00 -68 572,00
Aktywa razem 948 364,00 1 068 337,00 1 252 895,00 1 244 453,00 1 170 856,00
Kapitał własny 298 589,00 301 224,00 270 064,00 289 051,00 187 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90 125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję 2,38 2,41 2,16 2,31 1,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,37 0,14 0,21 -0,55