STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RNC (REINO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 483,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -104,00 -194,00 337,00 -850,00 -361,00
Zysk (strata) brutto -107,00 -195,00 303,00 -391,00 -258,00
Zysk (strata) netto -104,00 -190,00 299,00 -372,00 -251,00
Aktywa razem 60 564,00 60 701,00 63 544,00 67 559,00 67 552,00
Kapitał własny 59 994,00 59 804,00 60 103,00 65 541,00 65 290,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 846,80 38 846,80 38 846,80 42 478,05 42 478,05
Wartość księgowa na jedną akcję 1,54 1,54 1,55 1,54 1,54
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 0,01 -0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 638,00 945,00 1 145,00 584,00 569,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -662,00 -484,00 21,00 -1 661,00 -822,00
Zysk (strata) brutto -498,00 -483,00 409,00 -1 775,00 -1 479,00
Zysk (strata) netto -306,00 -271,00 531,00 -1 234,00 -930,00
Aktywa razem 67 690,00 66 940,00 70 580,00 68 875,00 68 837,00
Kapitał własny 59 429,00 59 321,00 59 853,00 64 340,00 63 410,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 846,80 38 846,80 38 846,80 42 478,05 42 478,05
Wartość księgowa na jedną akcję 1,53 1,53 1,54 1,52 1,49
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 0,01 -0,03 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 231,00 0,00 0,00 0,00 483,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -207,00 -10 372,00 0,00 -276,00 -811,00
Zysk (strata) brutto -17 848,00 -20 665,00 0,00 -161,00 -389,00
Zysk (strata) netto -14 538,00 -24 112,00 -795,00 219,00 -368,00
Aktywa razem 24 886,00 616,00 17,00 60 518,00 67 559,00
Kapitał własny 24 434,00 322,00 -473,00 60 099,00 65 541,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 062,50 2 062,50 2 062,50 38 846,80 42 478,05
Wartość księgowa na jedną akcję 11,85 0,16 -0,23 1,55 1,54
Zysk (strata) na jedną akcję -7,05 -11,69 -0,39 0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 509,00 567,00 0,00 658,00 3 312,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 345,00 -20 795,00 0,00 -389,00 -2 787,00
Zysk (strata) brutto -60 052,00 -20 257,00 0,00 -215,00 -2 347,00
Zysk (strata) netto -41 149,00 -20 256,00 -623,00 -116,00 -1 281,00
Aktywa razem 26 314,00 5 025,00 4 367,00 66 802,00 68 875,00
Kapitał własny 20 850,00 594,00 -29,00 59 859,00 64 340,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 062,50 2 062,50 2 062,50 38 846,80 42 478,05
Wartość księgowa na jedną akcję 10,11 0,29 -0,01 1,54 1,52
Zysk (strata) na jedną akcję -19,95 -9,82 -0,30 -0,00 -0,03