STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RNC (REINO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14,00 -18,00 -26,00 -218,00 -104,00
Zysk (strata) brutto -14,00 -12,00 -20,00 -115,00 -107,00
Zysk (strata) netto -14,00 257,00 -24,00 0,00 -104,00
Aktywa razem 16,00 22,00 31,00 60 518,00 60 564,00
Kapitał własny -487,00 -230,00 -254,00 60 099,00 59 994,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 062,50 2 062,50 2 062,50 38 846,80 38 846,80
Wartość księgowa na jedną akcję -0,24 -0,11 -0,12 1,55 1,54
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,13 -0,01 0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 194,00 129,00 335,00 638,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14,00 17,00 48,00 -440,00 -662,00
Zysk (strata) brutto -14,00 -7,00 46,00 -240,00 -498,00
Zysk (strata) netto -7,00 -5,00 53,00 -146,00 -306,00
Aktywa razem 4 410,00 4 370,00 4 378,00 66 802,00 67 690,00
Kapitał własny -37,00 -75,00 -25,00 59 859,00 59 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 062,50 2 062,50 2 062,50 38 846,80 38 846,80
Wartość księgowa na jedną akcję -0,02 -0,04 -0,01 1,54 1,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 0,03 -0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 758,00 231,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -687,00 -207,00 -10 372,00 0,00 -276,00
Zysk (strata) brutto -432,00 -17 848,00 -20 665,00 0,00 -161,00
Zysk (strata) netto -484,00 -14 538,00 -24 112,00 -795,00 219,00
Aktywa razem 39 232,00 24 886,00 616,00 17,00 60 518,00
Kapitał własny 38 972,00 24 434,00 322,00 -473,00 60 099,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 062,50 2 062,50 2 062,50 2 062,50 38 846,80
Wartość księgowa na jedną akcję 18,90 11,85 0,16 -0,23 1,55
Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 -7,05 -11,69 -0,39 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 969,00 509,00 567,00 0,00 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 404,00 3 345,00 -20 795,00 0,00 -389,00
Zysk (strata) brutto -15 373,00 -60 052,00 -20 257,00 0,00 -215,00
Zysk (strata) netto -13 290,00 -41 149,00 -20 256,00 -623,00 -116,00
Aktywa razem 99 155,00 26 314,00 5 025,00 4 367,00 66 802,00
Kapitał własny 61 844,00 20 850,00 594,00 -29,00 59 859,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 062,50 2 062,50 2 062,50 2 062,50 38 846,80
Wartość księgowa na jedną akcję 29,99 10,11 0,29 -0,01 1,54
Zysk (strata) na jedną akcję -6,44 -19,95 -9,82 -0,30 -0,00