STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRI (PRAGMAINK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 250,00 1 922,00 1 182,00 1 755,00 2 468,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -312,00 297,00 -291,00 304,00 620,00
Zysk (strata) brutto -830,00 -228,00 -1 696,00 -233,00 3 283,00
Zysk (strata) netto -758,00 -194,00 -1 184,00 -209,00 3 282,00
Aktywa razem 100 703,00 101 200,00 100 507,00 99 373,00 119 880,00
Kapitał własny 51 995,00 51 802,00 50 618,00 50 399,00 53 680,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,13 14,08 13,76 13,70 14,59
Zysk (strata) na jedną akcję -0,21 -0,05 -0,32 -0,06 0,89
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 130,00 11 507,00 9 993,00 8 244,00 11 112,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 799,00 3 740,00 -1 988,00 1 852,00 2 179,00
Zysk (strata) brutto 1 249,00 1 122,00 -4 287,00 11 267,00 -1 526,00
Zysk (strata) netto 538,00 491,00 -2 380,00 7 635,00 -1 820,00
Aktywa razem 271 969,00 261 921,00 257 991,00 249 894,00 207 278,00
Kapitał własny 49 212,00 49 174,00 45 019,00 55 492,00 52 886,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,37 13,36 12,23 15,08 14,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,13 -0,65 2,08 -0,50
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 692,00 11 708,00 14 285,00 10 679,00 6 278,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 958,00 451,00 1 917,00 1 950,00 23,00
Zysk (strata) brutto 701,00 5 156,00 -641,00 -46,00 -3 093,00
Zysk (strata) netto 560,00 4 713,00 -440,00 -85,00 -2 410,00
Aktywa razem 93 664,00 113 933,00 123 720,00 109 787,00 100 507,00
Kapitał własny 52 298,00 53 503,00 53 113,00 53 027,00 50 618,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,21 14,54 14,43 14,41 13,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 1,28 -0,12 -0,02 -0,66
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 37 684,00 37 151,00 35 500,00 41 795,00 44 504,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 612,00 9 224,00 12 790,00 12 799,00 9 341,00
Zysk (strata) brutto 4 539,00 2 825,00 4 086,00 5 116,00 -682,00
Zysk (strata) netto 2 367,00 572,00 2 595,00 3 244,00 -506,00
Aktywa razem 175 159,00 186 299,00 228 270,00 270 025,00 257 991,00
Kapitał własny 50 578,00 46 670,00 49 745,00 55 321,00 45 019,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,74 12,68 13,52 15,03 12,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 0,16 0,71 0,88 -0,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.11.2011 2012 Trigon 469 000 9 500 -
20.11.2011 2013 Trigon 562 500 10 900 -
20.11.2011 2011 Trigon 324 700 6 600 -
01.11.2011 2009 Trigon 88 000 3 800 -
01.11.2011 2010 Trigon 124 200 4 200 -