STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRI (PRAGMAINK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 755,00 2 468,00 1 510,00 1 513,00 1 548,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 304,00 620,00 -64,00 -1 362,00 -237,00
Zysk (strata) brutto -233,00 3 283,00 52,00 -24 619,00 -1 311,00
Zysk (strata) netto -209,00 3 282,00 50,00 -20 385,00 -1 060,00
Aktywa razem 99 373,00 119 880,00 105 550,00 94 357,00 92 694,00
Kapitał własny 50 399,00 53 680,00 53 731,00 33 346,00 32 286,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,70 14,59 14,60 9,06 8,77
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,89 0,01 -5,54 -0,29
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 8 244,00 11 112,00 8 797,00 10 348,00 8 136,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 852,00 2 179,00 3 840,00 -806,00 1 602,00
Zysk (strata) brutto 11 267,00 -1 526,00 91,00 -22 202,00 193,00
Zysk (strata) netto 7 635,00 -1 820,00 244,00 -17 381,00 57,00
Aktywa razem 249 894,00 207 278,00 190 556,00 187 304,00 181 528,00
Kapitał własny 55 492,00 52 886,00 53 210,00 41 720,00 41 832,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,08 14,37 14,46 11,34 11,37
Zysk (strata) na jedną akcję 2,08 -0,50 0,07 -4,72 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 11 708,00 14 285,00 10 679,00 6 278,00 7 245,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 451,00 1 917,00 1 950,00 23,00 -501,00
Zysk (strata) brutto 5 156,00 -641,00 -46,00 -3 093,00 -21 517,00
Zysk (strata) netto 4 713,00 -440,00 -85,00 -2 410,00 -17 262,00
Aktywa razem 113 933,00 123 720,00 109 787,00 100 507,00 94 357,00
Kapitał własny 53 503,00 53 113,00 53 027,00 50 618,00 33 346,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,54 14,43 14,41 13,76 9,06
Zysk (strata) na jedną akcję 1,28 -0,12 -0,02 -0,66 -4,69
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 37 151,00 35 500,00 41 795,00 44 504,00 38 502,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 224,00 12 790,00 12 799,00 9 341,00 7 065,00
Zysk (strata) brutto 2 825,00 4 086,00 5 116,00 -682,00 -12 372,00
Zysk (strata) netto 572,00 2 595,00 3 244,00 -506,00 -11 322,00
Aktywa razem 186 299,00 228 270,00 270 025,00 257 991,00 187 304,00
Kapitał własny 46 670,00 49 745,00 55 321,00 45 019,00 41 720,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,68 13,52 15,03 12,23 11,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,71 0,88 -0,14 -3,08
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.11.2011 2012 Trigon 469 000 9 500 -
20.11.2011 2013 Trigon 562 500 10 900 -
20.11.2011 2011 Trigon 324 700 6 600 -
01.11.2011 2009 Trigon 88 000 3 800 -
01.11.2011 2010 Trigon 124 200 4 200 -