STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PMA (PRIMAMODA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 929,00 9 152,00 6 842,00 7 599,00 4 647,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -489,00 2 082,00 364,00 -198,00 -1 308,00
Zysk (strata) brutto -522,00 1 580,00 346,00 -552,00 -1 403,00
Zysk (strata) netto -486,00 1 579,00 389,00 -589,00 -1 380,00
Aktywa razem 28 212,00 26 940,00 28 602,00 29 007,00 36 064,00
Kapitał własny 9 734,00 11 313,00 11 702,00 11 113,00 9 733,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,04 3,54 3,66 3,47 3,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,15 0,49 0,12 -0,18 -0,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 47 426,00 39 486,00 35 838,00 35 649,00 29 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 992,00 -3 942,00 9 495,00 2 117,00 1 759,00
Zysk (strata) brutto -2 412,00 -4 228,00 8 928,00 1 417,00 852,00
Zysk (strata) netto -2 412,00 -4 228,00 8 931,00 1 477,00 893,00
Aktywa razem 20 544,00 14 675,00 30 292,00 27 603,00 29 007,00
Kapitał własny 4 040,00 -189,00 8 742,00 10 220,00 11 113,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,26 -0,06 2,73 3,19 3,47
Zysk (strata) na jedną akcję -0,75 -1,32 2,79 0,46 0,28