STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARC (ARCUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 042,00 26 163,00 24 136,00 39 367,00 31 986,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -750,00 423,00 -102,00 3 912,00 709,00
Zysk (strata) brutto -1 132,00 -511,00 439,00 3 434,00 438,00
Zysk (strata) netto -915,00 -411,00 352,00 2 675,00 353,00
Aktywa razem 115 871,00 117 295,00 125 863,00 103 254,00 123 497,00
Kapitał własny 66 666,00 66 255,00 66 607,00 50 883,00 51 236,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,11 9,05 9,10 6,95 7,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,06 0,05 0,37 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 30 265,00 31 102,00 30 592,00 46 422,00 35 471,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 984,00 -398,00 -359,00 4 496,00 -98,00
Zysk (strata) brutto -2 535,00 -1 549,00 294,00 3 910,00 -422,00
Zysk (strata) netto -1 673,00 -963,00 314,00 2 977,00 -243,00
Aktywa razem 102 457,00 101 564,00 110 958,00 103 563,00 119 214,00
Kapitał własny 41 943,00 40 980,00 41 294,00 36 907,00 36 664,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,73 5,60 5,64 5,04 5,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -0,13 0,04 0,41 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 126 325,00 141 328,00 97 792,00 113 938,00 114 708,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 788,00 5 476,00 -2 975,00 4 206,00 3 483,00
Zysk (strata) brutto -7 116,00 4 869,00 -4 069,00 5 521,00 2 230,00
Zysk (strata) netto -3 958,00 3 763,00 -3 341,00 4 075,00 1 701,00
Aktywa razem 105 374,00 112 125,00 111 169,00 122 391,00 103 254,00
Kapitał własny 62 818,00 66 849,00 63 507,00 67 581,00 50 883,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,58 9,13 8,68 9,23 6,95
Zysk (strata) na jedną akcję -0,54 0,51 -0,46 0,56 0,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 169 583,00 181 664,00 121 029,00 141 676,00 138 381,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 404,00 2 983,00 -3 243,00 3 592,00 1 755,00
Zysk (strata) brutto -16 921,00 2 218,00 -4 410,00 4 114,00 120,00
Zysk (strata) netto -11 792,00 1 756,00 -5 220,00 1 266,00 655,00
Aktywa razem 97 097,00 102 684,00 102 114,00 114 378,00 103 563,00
Kapitał własny 47 997,00 47 902,00 42 640,00 43 616,00 36 907,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00 7 320,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,56 6,54 5,83 5,96 5,04
Zysk (strata) na jedną akcję -1,61 0,24 -0,71 0,17 0,09
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.08.2007 2007 DM Polonia Net 107 200 72 100 -
23.08.2007 2008 DM Polonia Net 146 330 10 200 -