STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI (IFIRMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 101,00 5 269,00 5 154,00 5 588,00 5 772,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 672,00 626,00 613,00 702,00 615,00
Zysk (strata) brutto 697,00 649,00 642,00 716,00 665,00
Zysk (strata) netto 555,00 508,00 536,00 541,00 531,00
Aktywa razem 11 587,00 11 776,00 11 991,00 12 753,00 13 163,00
Kapitał własny 8 055,00 8 642,00 8 922,00 8 758,00 9 033,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,26 1,35 1,39 1,37 1,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 614,00 12 722,00 15 201,00 17 338,00 21 111,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 359,00 1 960,00 2 078,00 1 505,00 2 613,00
Zysk (strata) brutto 393,00 2 050,00 2 146,00 1 613,00 2 704,00
Zysk (strata) netto 302,00 1 645,00 1 721,00 1 296,00 2 141,00
Aktywa razem 7 101,00 8 636,00 10 171,00 11 063,00 12 753,00
Kapitał własny 5 682,00 6 621,00 7 509,00 7 578,00 8 758,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,89 1,04 1,17 1,18 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,26 0,27 0,20 0,34