STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI (IFIRMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 053,00 4 387,00 4 401,00 4 563,00 5 162,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 240,00 441,00 404,00 484,00 732,00
Zysk (strata) brutto 266,00 481,00 417,00 514,00 757,00
Zysk (strata) netto 216,00 374,00 346,00 413,00 604,00
Aktywa razem 9 999,00 10 306,00 10 507,00 10 957,00 11 497,00
Kapitał własny 7 405,00 7 459,00 7 741,00 8 026,00 8 439,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,16 1,17 1,21 1,25 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,06 0,05 0,07 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 739,00 10 614,00 12 722,00 15 201,00 17 404,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 782,00 359,00 1 960,00 2 078,00 1 569,00
Zysk (strata) brutto 884,00 393,00 2 050,00 2 146,00 1 678,00
Zysk (strata) netto 862,00 302,00 1 645,00 1 721,00 1 349,00
Aktywa razem 6 879,00 7 101,00 8 636,00 10 171,00 10 957,00
Kapitał własny 5 354,00 5 682,00 6 621,00 7 510,00 8 026,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,84 0,89 1,04 1,17 1,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,05 0,26 0,27 0,21