STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUK (STAPORKOW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 378,00 12 609,00 11 535,00 14 929,00 11 365,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5,00 568,00 633,00 852,00 1 966,00
Zysk (strata) brutto -164,00 378,00 328,00 532,00 1 727,00
Zysk (strata) netto 273,00 378,00 350,00 532,00 1 772,00
Aktywa razem 54 295,00 56 944,00 54 945,00 58 708,00 60 129,00
Kapitał własny 17 183,00 17 561,00 17 911,00 18 443,00 20 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 503,79 6 503,79 6 503,79 6 503,79 6 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję 2,64 2,70 2,75 2,84 3,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,06 0,05 0,08 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 77 968,00 41 874,00 50 665,00 52 108,00 50 438,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 509,00 -15 527,00 -5 169,00 1 986,00 4 019,00
Zysk (strata) brutto -73,00 -16 511,00 -6 220,00 1 241,00 2 964,00
Zysk (strata) netto -1 530,00 -15 777,00 -6 805,00 1 758,00 3 032,00
Aktywa razem 84 725,00 59 742,00 55 614,00 54 295,00 60 129,00
Kapitał własny 32 006,00 16 231,00 15 425,00 17 183,00 20 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 503,79 4 503,79 6 503,79 6 503,79 6 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję 7,11 3,60 2,37 2,64 3,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,34 -3,50 -1,05 0,27 0,47