STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUK (STAPORKOW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 987,00 9 678,00 15 065,00 12 378,00 12 609,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 621,00 -110,00 1 471,00 5,00 568,00
Zysk (strata) brutto 429,00 -113,00 1 089,00 -164,00 378,00
Zysk (strata) netto 429,00 -33,00 1 089,00 273,00 378,00
Aktywa razem 55 964,00 53 519,00 57 418,00 54 295,00 56 944,00
Kapitał własny 15 854,00 15 821,00 16 910,00 17 183,00 17 561,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 503,79 6 503,79 6 503,79 6 503,79 6 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję 2,44 2,43 2,60 2,64 2,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 -0,01 0,17 0,04 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 66 020,00 77 968,00 41 874,00 50 665,00 52 108,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 090,00 509,00 -15 527,00 -5 169,00 1 986,00
Zysk (strata) brutto 1 669,00 -73,00 -16 511,00 -6 220,00 1 241,00
Zysk (strata) netto 976,00 -1 530,00 -15 777,00 -6 805,00 1 758,00
Aktywa razem 87 896,00 84 725,00 59 742,00 55 614,00 54 295,00
Kapitał własny 39 775,00 32 006,00 16 231,00 15 425,00 17 183,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 503,79 4 503,79 4 503,79 6 503,79 6 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję 8,83 7,11 3,60 2,37 2,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 -0,34 -3,50 -1,05 0,27