STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TPE (TAURONPE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 516 047,00 2 361 423,00 2 418 932,00 3 384 175,00 2 621 243,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 484,00 25 891,00 74 105,00 20 590,00 -67 018,00
Zysk (strata) brutto -180 379,00 -335 828,00 921 330,00 -751 330,00 -773 691,00
Zysk (strata) netto -155 717,00 -457 305,00 923 528,00 -773 336,00 -721 023,00
Aktywa razem 29 813 474,00 29 177 376,00 30 408 903,00 30 485 129,00 31 391 312,00
Kapitał własny 15 101 921,00 14 644 185,00 15 569 194,00 14 808 177,00 14 014 157,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję 8,62 8,36 8,88 8,45 8,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,26 0,53 -0,44 -0,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 312 809,00 5 085 045,00 4 861 792,00 4 298 646,00 5 467 766,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 701 849,00 253 454,00 324 680,00 -1 015 771,00 440 092,00
Zysk (strata) brutto 667 879,00 221 015,00 230 025,00 -1 120 620,00 231 408,00
Zysk (strata) netto 535 264,00 141 903,00 188 253,00 -865 258,00 162 066,00
Aktywa razem 38 283 421,00 39 183 499,00 41 223 119,00 41 917 765,00 42 941 080,00
Kapitał własny 18 823 135,00 18 970 129,00 19 168 281,00 18 192 226,00 18 282 475,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję 10,74 10,82 10,94 10,38 10,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,08 0,11 -0,49 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 062 246,00 7 995 328,00 7 792 025,00 8 618 642,00 10 680 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -124 367,00 -34 603,00 262 788,00 22 659,00 101 102,00
Zysk (strata) brutto -3 450 794,00 -149 134,00 919 565,00 -1 732 283,00 -346 207,00
Zysk (strata) netto -3 453 908,00 -166 253,00 854 351,00 -1 709 853,00 -462 830,00
Aktywa razem 26 474 156,00 27 672 376,00 30 321 374,00 29 512 990,00 30 485 129,00
Kapitał własny 16 592 497,00 16 530 268,00 17 377 906,00 15 259 836,00 14 808 177,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję 9,47 9,43 9,92 8,71 8,45
Zysk (strata) na jedną akcję -1,97 -0,10 0,49 -0,98 -0,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 18 264 440,00 17 646 489,00 17 424 551,00 18 121 748,00 19 558 292,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 901 216,00 801 522,00 1 806 271,00 735 839,00 247 507,00
Zysk (strata) brutto -2 187 771,00 508 861,00 1 757 652,00 504 647,00 -15 368,00
Zysk (strata) netto -1 807 317,00 367 468,00 1 380 663,00 204 880,00 -10 908,00
Aktywa razem 32 071 433,00 33 456 894,00 35 835 016,00 37 097 477,00 41 917 765,00
Kapitał własny 16 018 328,00 16 649 266,00 18 036 446,00 18 295 824,00 18 192 226,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję 9,14 9,50 10,29 10,44 10,38
Zysk (strata) na jedną akcję -1,03 0,21 0,79 0,12 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.11.2013 2015 DM IDM SA 19 375 300 8 146 200 -
26.11.2013 2014 DM IDM SA 18 062 800 6 648 800 -
26.11.2013 2013 DM IDM SA 19 473 900 4 817 800 -
30.10.2012 2012 DM PKO BP 23 115 326 1 256 107 -
30.10.2012 2013 DM PKO BP 23 546 417 766 737 -
01.10.2011 2012 DM PKO BP 22 900 000 1 250 000 -
01.10.2011 2013 DM PKO BP 24 500 000 1 100 000 -
01.10.2011 2011 DM PKO BP 20 300 000 1 300 000 -
13.08.2010 2011 DM PKO BP 14 320 300 747 300 -
13.08.2010 2010 DM PKO BP 13 816 500 720 300 -