STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW (BOWIM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 345 371,00 372 823,00 369 013,00 347 885,00 360 483,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 008,00 4 208,00 377,00 2 475,00 4 855,00
Zysk (strata) brutto 3 752,00 772,00 -3 250,00 -332,00 95,00
Zysk (strata) netto 2 633,00 977,00 -3 271,00 311,00 33,00
Aktywa razem 414 486,00 453 010,00 446 824,00 427 232,00 405 732,00
Kapitał własny 122 729,00 124 379,00 120 157,00 118 988,00 118 071,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 6,29 6,37 6,16 6,10 6,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,05 -0,17 0,02 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 327 917,00 359 531,00 349 154,00 332 705,00 340 578,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 459,00 4 764,00 1 392,00 3 179,00 5 621,00
Zysk (strata) brutto 4 031,00 1 089,00 -2 497,00 158,00 558,00
Zysk (strata) netto 2 879,00 1 116,00 -2 677,00 672,00 350,00
Aktywa razem 442 142,00 481 773,00 475 881,00 451 319,00 428 034,00
Kapitał własny 101 018,00 102 460,00 98 835,00 98 039,00 97 441,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 5,18 5,25 5,07 5,02 4,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,06 -0,14 0,03 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 750 635,00 808 634,00 875 957,00 1 200 873,00 1 426 419,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 809,00 3 869,00 38 944,00 35 720,00 29 796,00
Zysk (strata) brutto 2 574,00 70,00 22 647,00 21 952,00 12 836,00
Zysk (strata) netto 2 713,00 451,00 18 536,00 16 442,00 10 180,00
Aktywa razem 335 804,00 281 168,00 364 385,00 374 185,00 453 010,00
Kapitał własny 103 839,00 100 823,00 115 733,00 118 171,00 124 379,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 5,32 5,17 5,93 6,06 6,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,02 0,95 0,84 0,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 690 263,00 760 705,00 819 973,00 1 127 697,00 1 366 722,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 312,00 6 810,00 43 976,00 39 534,00 32 610,00
Zysk (strata) brutto 3 845,00 1 005,00 26 884,00 25 054,00 14 658,00
Zysk (strata) netto 3 573,00 969,00 21 116,00 18 513,00 11 414,00
Aktywa razem 342 074,00 287 423,00 363 566,00 395 638,00 481 773,00
Kapitał własny 77 719,00 74 140,00 90 891,00 95 357,00 102 460,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 3,98 3,80 4,66 4,89 5,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,05 1,08 0,95 0,59