STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW (BOWIM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 369 013,00 347 885,00 360 483,00 296 357,00 327 775,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 377,00 2 475,00 4 855,00 4 920,00 6 039,00
Zysk (strata) brutto -3 250,00 -332,00 95,00 5 333,00 2 163,00
Zysk (strata) netto -3 271,00 311,00 33,00 4 532,00 2 044,00
Aktywa razem 446 824,00 427 232,00 405 732,00 396 261,00 438 323,00
Kapitał własny 120 157,00 118 988,00 118 071,00 121 678,00 122 772,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 6,16 6,10 6,05 6,24 6,29
Zysk (strata) na jedną akcję -0,17 0,02 0,00 0,23 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 349 154,00 332 705,00 340 578,00 280 526,00 314 533,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 392,00 3 179,00 5 621,00 5 335,00 6 659,00
Zysk (strata) brutto -2 497,00 158,00 558,00 5 663,00 2 454,00
Zysk (strata) netto -2 677,00 672,00 350,00 4 796,00 2 201,00
Aktywa razem 475 881,00 451 319,00 428 034,00 413 873,00 459 990,00
Kapitał własny 98 835,00 98 039,00 97 441,00 101 297,00 102 551,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 5,07 5,02 4,99 5,19 5,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 0,03 0,02 0,25 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 808 634,00 875 957,00 1 200 873,00 1 426 419,00 1 373 738,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 869,00 38 944,00 35 720,00 29 796,00 12 626,00
Zysk (strata) brutto 70,00 22 647,00 21 952,00 12 836,00 1 846,00
Zysk (strata) netto 451,00 18 536,00 16 442,00 10 180,00 1 605,00
Aktywa razem 281 168,00 364 385,00 374 185,00 453 010,00 396 261,00
Kapitał własny 100 823,00 115 733,00 118 171,00 124 379,00 121 678,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 5,17 5,93 6,06 6,37 6,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,95 0,84 0,52 0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 760 705,00 819 973,00 1 127 697,00 1 366 722,00 1 302 964,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 810,00 43 976,00 39 534,00 32 610,00 15 527,00
Zysk (strata) brutto 1 005,00 26 884,00 25 054,00 14 658,00 3 882,00
Zysk (strata) netto 969,00 21 116,00 18 513,00 11 414,00 3 141,00
Aktywa razem 287 423,00 363 566,00 395 638,00 481 773,00 413 873,00
Kapitał własny 74 140,00 90 891,00 95 357,00 102 460,00 101 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 3,80 4,66 4,89 5,25 5,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 1,08 0,95 0,59 0,16