STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW (BOWIM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 355 492,00 352 733,00 345 371,00 372 823,00 369 013,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 833,00 6 747,00 8 008,00 4 208,00 377,00
Zysk (strata) brutto 6 531,00 1 781,00 3 752,00 772,00 -3 250,00
Zysk (strata) netto 5 155,00 1 415,00 2 633,00 977,00 -3 271,00
Aktywa razem 444 259,00 398 799,00 414 486,00 453 010,00 446 824,00
Kapitał własny 122 376,00 121 046,00 122 729,00 124 379,00 120 157,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 6,27 6,20 6,29 6,37 6,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,07 0,14 0,05 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 336 351,00 342 922,00 327 917,00 359 531,00 349 154,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 798,00 7 588,00 8 459,00 4 764,00 1 392,00
Zysk (strata) brutto 7 269,00 2 269,00 4 031,00 1 089,00 -2 497,00
Zysk (strata) netto 5 602,00 1 816,00 2 879,00 1 116,00 -2 677,00
Aktywa razem 469 594,00 429 278,00 442 142,00 481 773,00 475 881,00
Kapitał własny 100 013,00 99 086,00 101 018,00 102 460,00 98 835,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 5,13 5,08 5,18 5,25 5,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,09 0,15 0,06 -0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 750 635,00 808 634,00 875 957,00 1 200 873,00 1 426 419,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 809,00 3 869,00 38 944,00 35 720,00 29 796,00
Zysk (strata) brutto 2 574,00 70,00 22 647,00 21 952,00 12 836,00
Zysk (strata) netto 2 713,00 451,00 18 536,00 16 442,00 10 180,00
Aktywa razem 335 804,00 281 168,00 364 385,00 374 185,00 453 010,00
Kapitał własny 103 839,00 100 823,00 115 733,00 118 171,00 124 379,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 5,32 5,17 5,93 6,06 6,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,02 0,95 0,84 0,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 690 263,00 760 705,00 819 973,00 1 127 697,00 1 366 722,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 312,00 6 810,00 43 976,00 39 534,00 32 610,00
Zysk (strata) brutto 3 845,00 1 005,00 26 884,00 25 054,00 14 658,00
Zysk (strata) netto 3 573,00 969,00 21 116,00 18 513,00 11 414,00
Aktywa razem 342 074,00 287 423,00 363 566,00 395 638,00 481 773,00
Kapitał własny 77 719,00 74 140,00 90 891,00 95 357,00 102 460,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65 19 514,65
Wartość księgowa na jedną akcję 3,98 3,80 4,66 4,89 5,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,05 1,08 0,95 0,59