STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASB (ASBIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'14 IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 250 672,00 163 762,00 194 377,00 262 900,00 299 943,00
Kapitał własny 59 922,00 49 806,00 53 535,00 53 940,00 62 993,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,08 0,90 0,97 0,97 1,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 462 884,00 532 331,00 571 046,00 417 332,00 370 909,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 794,00 8 375,00 11 902,00 4 603,00 5 271,00
Zysk (strata) brutto 1 507,00 5 379,00 6 021,00 2 187,00 935,00
Zysk (strata) netto 1 221,00 4 192,00 4 904,00 1 686,00 930,00
Aktywa razem 434 539,00 517 454,00 503 801,00 443 017,00 446 430,00
Kapitał własny 93 035,00 97 106,00 98 958,00 100 367,00 98 926,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,68 1,75 1,78 1,81 1,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,08 0,09 0,03 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 941 015,00 658 508,00 750 886,00 1 072 522,00 1 625 197,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 985,00 -10 218,00 5 484,00 1 715,00 12 445,00
Zysk (strata) brutto -3 630,00 -10 833,00 4 216,00 2 687,00 16 824,00
Zysk (strata) netto -3 169,00 -10 116,00 3 730,00 2 070,00 15 158,00
Aktywa razem 250 672,00 163 762,00 194 377,00 262 900,00 299 943,00
Kapitał własny 59 922,00 49 806,00 53 535,00 53 940,00 62 993,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,08 0,90 0,97 0,97 1,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,18 0,07 0,04 0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 551 170,00 1 181 613,00 1 137 709,00 1 484 913,00 2 069 564,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 258,00 -3 056,00 20 237,00 24 406,00 29 410,00
Zysk (strata) brutto 1 255,00 -17 062,00 6 014,00 9 013,00 15 129,00
Zysk (strata) netto 951,00 -17 158,00 4 617,00 6 956,00 12 037,00
Aktywa razem 493 160,00 381 604,00 415 486,00 523 922,00 503 801,00
Kapitał własny 103 472,00 81 324,00 85 728,00 94 160,00 98 958,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,86 1,47 1,55 1,70 1,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,31 0,08 0,13 0,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.10.2013 2014 DM IDM SA 2 243 600 14 600 -
09.10.2013 2013 DM IDM SA 2 049 200 13 500 -
09.10.2013 2015 DM IDM SA 2 394 300 15 900 -
01.10.2013 2012 DM IDM SA 1 744 900 9 100 -