STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INL (INTROL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 280,00 1 328,00 4 077,00 1 980,00 1 287,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -506,00 -399,00 2 370,00 396,00 -498,00
Zysk (strata) brutto 3 925,00 5 725,00 -16 810,00 8 892,00 5 216,00
Zysk (strata) netto 3 178,00 6 121,00 -16 516,00 9 062,00 4 735,00
Aktywa razem 150 143,00 156 528,00 140 690,00 145 465,00 148 329,00
Kapitał własny 115 317,00 121 493,00 104 813,00 111 788,00 114 423,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 138,80 26 138,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,33 4,56 3,94 4,28 4,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,23 -0,62 0,35 0,18
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 106 860,00 113 982,00 139 730,00 100 369,00 99 332,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 538,00 4 299,00 -2 476,00 1 743,00 -80,00
Zysk (strata) brutto 3 507,00 874,00 -3 503,00 1 688,00 -521,00
Zysk (strata) netto 1 670,00 406,00 -4 171,00 1 254,00 -807,00
Aktywa razem 329 957,00 362 120,00 364 959,00 335 551,00 328 465,00
Kapitał własny 121 702,00 125 718,00 120 701,00 120 364,00 118 383,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 138,80 26 138,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,57 4,72 4,53 4,61 4,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,02 -0,16 0,05 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 916,00 6 872,00 6 106,00 5 089,00 7 654,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 769,00 1 484,00 140,00 -802,00 818,00
Zysk (strata) brutto 7 340,00 17 529,00 20 364,00 21 226,00 -5 172,00
Zysk (strata) netto 16 780,00 14 591,00 9 192,00 16 181,00 -5 005,00
Aktywa razem 122 445,00 135 098,00 128 534,00 144 563,00 140 690,00
Kapitał własny 94 428,00 115 468,00 104 675,00 110 195,00 104 813,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 638,80
Wartość księgowa na jedną akcję 3,55 4,34 3,93 4,14 3,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,55 0,35 0,61 -0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 456 883,00 413 947,00 387 212,00 399 275,00 455 710,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 180,00 23 783,00 14 990,00 15 157,00 8 409,00
Zysk (strata) brutto 17 061,00 22 576,00 12 148,00 12 955,00 3 461,00
Zysk (strata) netto 24 443,00 16 657,00 9 529,00 500,00 231,00
Aktywa razem 306 124,00 290 708,00 298 488,00 347 211,00 364 959,00
Kapitał własny 138 018,00 140 445,00 127 672,00 125 163,00 120 701,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 638,80
Wartość księgowa na jedną akcję 5,18 5,27 4,79 4,70 4,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,92 0,63 0,36 0,02 0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.02.2014 2016 DM BDM S.A. 479 300 23 300 -
18.02.2014 2015 DM BDM S.A. 454 800 21 600 -
18.02.2014 2014 DM BDM S.A. 434 100 19 300 -
19.11.2013 2014 DM BDM S.A. 432 200 19 300 -
19.11.2013 2013 DM BDM S.A. 360 200 15 700 -
19.11.2013 2015 DM BDM S.A. 456 500 21 300 -
10.11.2013 2012 DM BDM S.A. 365 400 14 300 -
04.11.2010 2010 DM BDM S.A. 235 000 13 200 -
04.11.2010 2011 DM BDM S.A. 261 000 15 100 -
01.11.2010 2009 DM BDM S.A. 168 400 10 600 -