STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INL (INTROL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 980,00 1 287,00 1 468,00 690,00 2 255,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 396,00 -498,00 -276,00 -1 137,00 565,00
Zysk (strata) brutto 8 892,00 5 216,00 -3 568,00 -7 753,00 505,00
Zysk (strata) netto 8 678,00 5 119,00 -2 479,00 -6 853,00 244,00
Aktywa razem 145 465,00 148 329,00 150 761,00 144 869,00 143 834,00
Kapitał własny 111 788,00 114 423,00 111 837,00 105 073,00 105 283,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 138,80 26 138,80 26 138,80 26 138,80 26 138,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,28 4,38 4,28 4,02 4,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,20 -0,10 -0,26 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 100 369,00 99 332,00 105 286,00 134 757,00 101 468,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 743,00 -80,00 4 609,00 9 063,00 4 378,00
Zysk (strata) brutto 1 688,00 -521,00 3 917,00 7 802,00 4 625,00
Zysk (strata) netto 1 254,00 -807,00 4 017,00 4 299,00 4 018,00
Aktywa razem 335 551,00 328 465,00 327 526,00 400 939,00 353 456,00
Kapitał własny 120 364,00 118 383,00 118 540,00 127 816,00 125 058,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 138,80 26 138,80 26 138,80 26 138,80 26 138,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,61 4,53 4,54 4,89 4,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -0,03 0,15 0,16 0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 872,00 6 106,00 5 089,00 7 654,00 5 425,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 484,00 140,00 -802,00 818,00 -1 515,00
Zysk (strata) brutto 17 529,00 20 364,00 21 226,00 -5 172,00 2 787,00
Zysk (strata) netto 14 591,00 9 192,00 16 181,00 -5 005,00 4 465,00
Aktywa razem 135 098,00 128 534,00 144 563,00 140 690,00 144 869,00
Kapitał własny 115 468,00 104 675,00 110 195,00 104 813,00 105 073,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 138,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,34 3,93 4,14 3,94 4,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,35 0,61 -0,19 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 413 947,00 387 212,00 399 275,00 455 710,00 439 744,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 783,00 14 990,00 15 157,00 8 409,00 15 335,00
Zysk (strata) brutto 22 576,00 12 148,00 12 955,00 3 461,00 12 886,00
Zysk (strata) netto 16 657,00 9 529,00 500,00 231,00 8 763,00
Aktywa razem 290 708,00 298 488,00 347 211,00 366 340,00 400 939,00
Kapitał własny 140 445,00 127 672,00 125 163,00 122 082,00 127 816,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 638,80 26 138,80
Wartość księgowa na jedną akcję 5,27 4,79 4,70 4,58 4,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,36 0,02 0,01 0,34
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.02.2014 2016 DM BDM S.A. 479 300 23 300 -
18.02.2014 2015 DM BDM S.A. 454 800 21 600 -
18.02.2014 2014 DM BDM S.A. 434 100 19 300 -
19.11.2013 2014 DM BDM S.A. 432 200 19 300 -
19.11.2013 2013 DM BDM S.A. 360 200 15 700 -
19.11.2013 2015 DM BDM S.A. 456 500 21 300 -
10.11.2013 2012 DM BDM S.A. 365 400 14 300 -
04.11.2010 2010 DM BDM S.A. 235 000 13 200 -
04.11.2010 2011 DM BDM S.A. 261 000 15 100 -
01.11.2010 2009 DM BDM S.A. 168 400 10 600 -