STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRB (MIRBUD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 203 811,00 184 230,00 159 949,00 104 327,00 138 090,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 603,00 5 408,00 3 131,00 4 165,00 6 259,00
Zysk (strata) brutto 2 878,00 2 442,00 39,00 2 373,00 3 615,00
Zysk (strata) netto 2 569,00 1 862,00 173,00 1 896,00 2 705,00
Aktywa razem 705 521,00 689 044,00 645 630,00 611 318,00 647 157,00
Kapitał własny 255 554,00 257 416,00 257 589,00 259 485,00 262 190,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50
Wartość księgowa na jedną akcję 3,10 3,12 3,12 3,15 3,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,02 0,00 0,02 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 340 744,00 322 664,00 337 224,00 182 290,00 222 174,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 605,00 11 471,00 16 255,00 11 855,00 8 677,00
Zysk (strata) brutto 8 086,00 8 589,00 11 010,00 8 754,00 4 493,00
Zysk (strata) netto 5 869,00 6 576,00 8 191,00 6 546,00 3 219,00
Aktywa razem 1 145 884,00 1 162 476,00 1 079 558,00 1 064 764,00 1 160 178,00
Kapitał własny 311 199,00 317 775,00 325 966,00 332 512,00 335 731,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50
Wartość księgowa na jedną akcję 3,77 3,85 3,95 4,03 4,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,08 0,10 0,08 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 475 932,00 600 782,00 659 819,00 601 540,00 621 284,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 668,00 25 648,00 14 727,00 22 935,00 19 689,00
Zysk (strata) brutto 11 053,00 12 879,00 5 037,00 9 248,00 7 454,00
Zysk (strata) netto 8 465,00 10 214,00 5 593,00 7 012,00 6 271,00
Aktywa razem 591 196,00 645 442,00 606 634,00 620 571,00 645 630,00
Kapitał własny 228 499,00 238 713,00 244 306,00 251 318,00 257 589,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,77 2,89 2,96 3,05 3,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,12 0,07 0,09 0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 971 603,00 760 816,00 773 993,00 859 856,00 1 143 128,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 393,00 33 430,00 41 489,00 47 865,00 51 046,00
Zysk (strata) brutto 22 548,00 17 478,00 27 757,00 31 410,00 33 411,00
Zysk (strata) netto 16 651,00 13 619,00 19 479,00 22 798,00 24 644,00
Aktywa razem 789 353,00 950 996,00 955 666,00 1 004 053,00 1 079 558,00
Kapitał własny 246 077,00 259 612,00 278 805,00 301 602,00 325 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,98 3,15 3,38 3,66 3,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,17 0,24 0,28 0,30