STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRB (MIRBUD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 104 327,00 138 090,00 136 449,00 172 563,00 136 316,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 165,00 6 259,00 4 503,00 4 056,00 5 447,00
Zysk (strata) brutto 2 373,00 3 615,00 2 075,00 1 521,00 3 437,00
Zysk (strata) netto 1 896,00 2 705,00 1 647,00 1 138,00 2 736,00
Aktywa razem 611 318,00 647 157,00 619 375,00 681 754,00 697 456,00
Kapitał własny 259 485,00 262 190,00 273 828,00 274 883,00 277 619,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 91 744,20 91 744,20 91 744,20
Wartość księgowa na jedną akcję 3,15 3,18 2,99 3,00 3,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 182 290,00 222 174,00 230 547,00 314 093,00 192 711,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 855,00 8 677,00 12 033,00 19 653,00 12 153,00
Zysk (strata) brutto 8 754,00 4 493,00 8 047,00 15 701,00 8 553,00
Zysk (strata) netto 6 546,00 3 219,00 7 391,00 10 968,00 6 618,00
Aktywa razem 1 064 764,00 1 160 178,00 1 152 731,00 1 146 431,00 1 178 611,00
Kapitał własny 332 512,00 335 731,00 353 114,00 405 250,00 411 868,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 91 744,20 91 744,20 91 744,20
Wartość księgowa na jedną akcję 4,03 4,07 3,85 4,42 4,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,04 0,08 0,12 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 600 782,00 659 819,00 601 540,00 621 284,00 551 429,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 648,00 14 727,00 22 935,00 19 689,00 18 983,00
Zysk (strata) brutto 12 879,00 5 037,00 9 248,00 7 454,00 9 584,00
Zysk (strata) netto 10 214,00 5 593,00 7 012,00 6 271,00 7 386,00
Aktywa razem 645 442,00 606 634,00 620 571,00 645 631,00 681 754,00
Kapitał własny 238 713,00 244 306,00 251 318,00 257 589,00 274 883,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50 91 744,20
Wartość księgowa na jedną akcję 2,89 2,96 3,05 3,12 3,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,07 0,09 0,08 0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 760 816,00 773 993,00 859 856,00 1 143 128,00 949 104,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 430,00 41 489,00 47 865,00 51 046,00 52 218,00
Zysk (strata) brutto 17 478,00 27 757,00 31 410,00 33 411,00 36 995,00
Zysk (strata) netto 13 619,00 19 479,00 22 798,00 24 644,00 28 124,00
Aktywa razem 950 996,00 955 666,00 1 004 053,00 1 079 558,00 1 146 431,00
Kapitał własny 259 612,00 278 805,00 301 602,00 325 966,00 405 250,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 82 492,50 82 492,50 82 492,50 82 492,50 91 744,20
Wartość księgowa na jedną akcję 3,15 3,38 3,66 3,95 4,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,24 0,28 0,30 0,31