STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM (CORMAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 396,00 9 790,00 10 508,00 12 750,00 10 160,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -993,00 2 100,00 -515,00 -37 243,00 -1 558,00
Zysk (strata) brutto -1 098,00 1 917,00 -666,00 -37 538,00 -2 247,00
Zysk (strata) netto -1 098,00 1 917,00 -666,00 -37 597,00 -2 247,00
Aktywa razem 138 085,00 139 256,00 155 691,00 112 384,00 90 368,00
Kapitał własny 105 122,00 111 342,00 118 992,00 81 052,00 56 745,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 205,01 84 205,01 84 205,01 84 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,25 1,32 1,41 0,96 0,67
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,02 -0,01 -0,45 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15 887,00 15 701,00 18 126,00 18 696,00 16 570,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 972,00 2 318,00 -713,00 -38 815,00 -2 270,00
Zysk (strata) brutto 2 855,00 -3 671,00 -2 691,00 -37 623,00 -7 476,00
Zysk (strata) netto 2 398,00 -3 123,00 -2 485,00 -37 325,00 -7 328,00
Aktywa razem 168 773,00 160 160,00 148 872,00 102 475,00 101 798,00
Kapitał własny 115 014,00 111 648,00 110 792,00 72 162,00 68 305,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 84 205,01 84 205,01 84 205,01 84 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,37 1,33 1,32 0,86 0,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,04 -0,03 -0,44 -0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 45 004,00 50 503,00 47 027,00 41 016,00 43 444,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 589,00 -4 932,00 -1 527,00 -24 589,00 -36 651,00
Zysk (strata) brutto -10 020,00 -4 831,00 -1 786,00 -25 108,00 -37 385,00
Zysk (strata) netto -9 707,00 -4 708,00 -1 786,00 -25 108,00 -37 444,00
Aktywa razem 145 671,00 127 201,00 147 724,00 125 565,00 112 384,00
Kapitał własny 104 576,00 102 159,00 119 762,00 95 465,00 81 052,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 63 723,95 63 723,95 77 205,01 84 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,64 1,60 1,55 1,13 0,96
Zysk (strata) na jedną akcję -0,15 -0,07 -0,02 -0,30 -0,45
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 45 004,00 82 277,00 77 585,00 69 793,00 68 410,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 589,00 -7 794,00 -8 715,00 -27 349,00 -34 238,00
Zysk (strata) brutto -24 920,00 -17 847,00 -1 901,00 -24 872,00 -41 130,00
Zysk (strata) netto -24 607,00 -10 990,00 -2 021,00 -24 982,00 -40 535,00
Aktywa razem 221 795,00 188 680,00 174 546,00 161 498,00 102 475,00
Kapitał własny 110 638,00 106 078,00 128 889,00 111 733,00 72 162,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 63 723,95 63 723,95 77 205,01 84 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,67 1,67 1,33 0,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,39 -0,17 -0,03 -0,30 -0,48