STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM (CORMAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 957,00 9 546,00 9 623,00 11 890,00 10 396,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -422,00 -672,00 -1 413,00 -22 082,00 -993,00
Zysk (strata) brutto -417,00 -665,00 -1 521,00 -22 505,00 -1 098,00
Zysk (strata) netto -417,00 -665,00 -1 521,00 -22 505,00 -1 098,00
Aktywa razem 140 467,00 138 117,00 143 419,00 125 565,00 138 085,00
Kapitał własny 112 931,00 108 886,00 111 054,00 95 465,00 105 122,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 77 205,01 77 205,01 77 205,01 84 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,46 1,41 1,44 1,13 1,25
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,02 -0,27 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 214,00 17 867,00 14 869,00 19 843,00 15 887,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -867,00 -1 225,00 -2 308,00 -22 949,00 2 972,00
Zysk (strata) brutto -68,00 58,00 -1 492,00 -23 370,00 2 855,00
Zysk (strata) netto -117,00 -92,00 -1 292,00 -23 481,00 2 398,00
Aktywa razem 175 612,00 180 894,00 182 888,00 161 498,00 168 773,00
Kapitał własny 127 481,00 129 580,00 127 889,00 111 733,00 115 014,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 77 205,01 77 205,01 77 205,01 84 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,65 1,68 1,66 1,33 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 -0,02 -0,28 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 57 269,00 45 004,00 50 503,00 47 027,00 41 016,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 895,00 -9 589,00 -4 932,00 -1 527,00 -24 589,00
Zysk (strata) brutto -21 771,00 -10 020,00 -4 831,00 -1 786,00 -25 108,00
Zysk (strata) netto -21 771,00 -9 707,00 -4 708,00 -1 786,00 -25 108,00
Aktywa razem 134 293,00 145 671,00 127 201,00 147 724,00 125 565,00
Kapitał własny 73 719,00 104 576,00 102 159,00 119 762,00 95 465,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 861,98 63 723,95 63 723,95 77 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 2,31 1,64 1,60 1,55 1,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 -0,15 -0,07 -0,02 -0,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 99 201,00 45 004,00 82 277,00 77 585,00 69 793,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -30 500,00 -9 589,00 -7 794,00 -8 715,00 -27 349,00
Zysk (strata) brutto -62 713,00 -24 920,00 -17 847,00 -1 901,00 -24 872,00
Zysk (strata) netto -42 427,00 -24 607,00 -10 990,00 -2 021,00 -24 982,00
Aktywa razem 245 302,00 221 795,00 188 680,00 174 546,00 161 498,00
Kapitał własny 96 011,00 110 638,00 106 078,00 128 889,00 111 733,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 861,98 63 723,95 63 723,95 77 205,01 84 205,01
Wartość księgowa na jedną akcję 3,01 1,74 1,67 1,67 1,33
Zysk (strata) na jedną akcję -1,33 -0,39 -0,17 -0,03 -0,30