STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MER (MERA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 392,00 4 144,00 3 955,00 3 761,00 3 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 218,00 638,00 563,00 379,00 -764,00
Zysk (strata) brutto -69,00 283,00 174,00 4,00 356,00
Zysk (strata) netto -44,00 236,00 138,00 1,00 48,00
Aktywa razem 75 099,00 75 220,00 76 094,00 73 566,00 71 404,00
Kapitał własny 43 520,00 43 882,00 43 894,00 43 896,00 43 944,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,31 4,35 4,35 4,35 4,35
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,02 0,01 0,00 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 11 786,00 4 713,00 9 478,00 9 428,00 9 781,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 931,00 -1 484,00 1 284,00 934,00 726,00
Zysk (strata) brutto 436,00 -96,00 818,00 727,00 235,00
Zysk (strata) netto 239,00 177,00 724,00 681,00 132,00
Aktywa razem 112 294,00 116 349,00 117 472,00 118 577,00 119 959,00
Kapitał własny 57 280,00 54 481,00 61 292,00 61 892,00 62 029,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,68 5,40 6,07 6,13 6,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,02 0,07 0,07 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 801,00 24 123,00 18 851,00 19 348,00 15 518,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 799,00 2 438,00 952,00 4,00 815,00
Zysk (strata) brutto 1 948,00 1 467,00 1 198,00 811,00 816,00
Zysk (strata) netto 1 492,00 1 261,00 1 010,00 685,00 423,00
Aktywa razem 70 467,00 73 090,00 75 924,00 75 099,00 71 404,00
Kapitał własny 43 666,00 44 927,00 45 937,00 43 520,00 43 944,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,33 4,45 4,55 4,31 4,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,13 0,10 0,07 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 53 848,00 53 992,00 44 419,00 46 574,00 40 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 971,00 7 559,00 5 385,00 4 903,00 2 663,00
Zysk (strata) brutto 2 306,00 2 355,00 2 166,00 1 650,00 1 815,00
Zysk (strata) netto 1 147,00 2 192,00 1 257,00 1 168,00 1 321,00
Aktywa razem 124 751,00 122 001,00 109 356,00 111 553,00 116 349,00
Kapitał własny 47 497,00 50 017,00 50 343,00 50 989,00 54 481,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50 10 092,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,71 4,96 4,99 5,05 5,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,22 0,13 0,12 0,13
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.04.2015 2016 DM BOŚ S.A. 240 900 16 000 -
29.04.2015 2015 DM BOŚ S.A. 222 000 13 200 -
29.04.2015 2017 DM BOŚ S.A. 251 100 17 600 -
23.06.2014 2016 DM BOŚ S.A. 206 600 12 400 -
23.06.2014 2015 DM BOŚ S.A. 202 500 11 300 -
23.06.2014 2014 DM BOŚ S.A. 197 700 12 200 -
20.06.2014 2013 DM BOŚ S.A. 377 700 25 700 -