STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW (RAINBOW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 375 493,00 729 929,00 240 271,00 245 344,00 415 057,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 809,00 15 516,00 -3 247,00 6 308,00 3 510,00
Zysk (strata) brutto -4 523,00 14 663,00 -4 180,00 5 377,00 2 266,00
Zysk (strata) netto -3 512,00 12 024,00 -4 031,00 4 342,00 1 808,00
Aktywa razem 462 702,00 312 959,00 334 911,00 410 585,00 492 405,00
Kapitał własny 110 498,00 118 559,00 107 211,00 112 104,00 111 801,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,59 8,15 7,37 7,70 7,68
Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 0,83 -0,28 0,30 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 378 286,00 733 852,00 234 780,00 246 019,00 416 059,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 985,00 17 154,00 -6 524,00 4 885,00 3 613,00
Zysk (strata) brutto -2 816,00 16 258,00 -7 590,00 3 831,00 2 117,00
Zysk (strata) netto -2 023,00 13 043,00 -6 535,00 2 796,00 1 659,00
Aktywa razem 480 311,00 328 917,00 368 477,00 470 546,00 568 566,00
Kapitał własny 102 332,00 110 604,00 105 785,00 109 438,00 108 289,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,03 7,60 7,27 7,52 7,44
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 0,90 -0,45 0,19 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 951 459,00 1 114 617,00 1 196 398,00 1 400 162,00 1 596 019,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 023,00 36 716,00 31 003,00 43 971,00 13 494,00
Zysk (strata) brutto 37 513,00 37 158,00 29 075,00 41 907,00 10 499,00
Zysk (strata) netto 30 399,00 29 726,00 23 073,00 33 878,00 8 006,00
Aktywa razem 215 520,00 230 569,00 263 946,00 307 091,00 334 911,00
Kapitał własny 83 945,00 95 285,00 104 643,00 118 364,00 107 211,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,77 6,55 7,19 8,13 7,37
Zysk (strata) na jedną akcję 2,09 2,04 1,59 2,33 0,55
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 956 464,00 1 119 149,00 1 201 044,00 1 407 711,00 1 599 106,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 912,00 39 076,00 34 356,00 47 091,00 13 300,00
Zysk (strata) brutto 39 390,00 39 453,00 33 505,00 44 743,00 10 006,00
Zysk (strata) netto 32 251,00 31 910,00 26 977,00 36 141,00 7 560,00
Aktywa razem 213 359,00 219 030,00 255 155,00 297 528,00 368 477,00
Kapitał własny 78 540,00 77 167,00 90 173,00 105 345,00 105 785,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,40 5,30 6,20 7,24 7,27
Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 2,19 1,85 2,48 0,52