STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW (RAINBOW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 729 929,00 240 271,00 245 344,00 415 057,00 808 051,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 516,00 -3 247,00 6 308,00 3 510,00 47 534,00
Zysk (strata) brutto 14 663,00 -4 180,00 5 377,00 2 266,00 46 770,00
Zysk (strata) netto 12 024,00 -4 031,00 4 342,00 1 808,00 37 852,00
Aktywa razem 312 959,00 334 911,00 410 585,00 492 405,00 418 672,00
Kapitał własny 118 559,00 107 211,00 112 104,00 111 801,00 149 006,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,15 7,37 7,70 7,68 10,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,83 -0,28 0,30 0,12 2,60
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 733 852,00 234 780,00 246 019,00 416 059,00 816 342,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 154,00 -6 524,00 4 885,00 3 613,00 54 163,00
Zysk (strata) brutto 16 258,00 -7 590,00 3 831,00 2 117,00 53 057,00
Zysk (strata) netto 13 043,00 -6 535,00 2 796,00 1 659,00 44 100,00
Aktywa razem 328 917,00 368 477,00 470 546,00 568 566,00 514 369,00
Kapitał własny 110 604,00 105 785,00 109 438,00 108 289,00 152 916,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,60 7,27 7,52 7,44 10,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,90 -0,45 0,19 0,11 3,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 951 459,00 1 114 617,00 1 196 398,00 1 400 162,00 1 596 019,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 023,00 36 716,00 31 003,00 43 971,00 13 494,00
Zysk (strata) brutto 37 513,00 37 158,00 29 075,00 41 907,00 10 499,00
Zysk (strata) netto 30 399,00 29 726,00 23 073,00 33 878,00 8 006,00
Aktywa razem 215 520,00 230 569,00 263 946,00 307 091,00 334 911,00
Kapitał własny 83 945,00 95 285,00 104 643,00 118 364,00 107 211,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,77 6,55 7,19 8,13 7,37
Zysk (strata) na jedną akcję 2,09 2,04 1,59 2,33 0,55
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 956 464,00 1 119 149,00 1 201 044,00 1 407 711,00 1 599 106,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 912,00 39 076,00 34 356,00 47 091,00 13 300,00
Zysk (strata) brutto 39 390,00 39 453,00 33 505,00 44 743,00 10 006,00
Zysk (strata) netto 32 251,00 31 910,00 26 977,00 36 141,00 7 560,00
Aktywa razem 213 359,00 219 030,00 255 155,00 297 528,00 368 477,00
Kapitał własny 78 540,00 77 167,00 90 173,00 105 345,00 105 785,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,40 5,30 6,20 7,24 7,27
Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 2,19 1,85 2,48 0,52