STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LUG


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 023,00 510,00 679,00 881,00 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 106,00 -39,00 227,00 290,00 -11,00
Zysk (strata) brutto 534,00 3 323,00 331,00 1 173,00 -4,00
Zysk (strata) netto 534,00 3 316,00 327,00 1 169,00 -4,00
Aktywa razem 32 975,00 36 417,00 33 522,00 34 737,00 34 611,00
Kapitał własny 30 649,00 32 741,00 33 068,00 34 052,00 34 049,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57
Wartość księgowa na jedną akcję 4,26 4,55 4,59 4,73 4,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,46 0,05 0,16 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 35 001,00 41 655,00 42 940,00 50 166,00 42 047,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 815,00 1 888,00 2 656,00 1 158,00 1 484,00
Zysk (strata) brutto 993,00 1 731,00 2 062,00 -400,00 1 080,00
Zysk (strata) netto 1 139,00 1 433,00 2 439,00 -698,00 1 297,00
Aktywa razem 121 202,00 133 174,00 141 463,00 143 834,00 140 918,00
Kapitał własny 54 096,00 54 208,00 56 595,00 55 917,00 56 795,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57
Wartość księgowa na jedną akcję 7,52 7,53 7,86 7,77 7,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,20 0,34 -0,10 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 020,00 1 001,00 1 020,00 1 606,00 1 900,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 124,00 284,00 65,00 13,00 486,00
Zysk (strata) brutto 793,00 1 264,00 837,00 1 948,00 5 262,00
Zysk (strata) netto 945,00 1 214,00 784,00 1 958,00 5 160,00
Aktywa razem 32 516,00 33 762,00 34 599,00 30 542,00 34 737,00
Kapitał własny 32 413,00 33 627,00 34 411,00 30 115,00 34 052,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57
Wartość księgowa na jedną akcję 4,50 4,67 4,78 4,18 4,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,17 0,11 0,27 0,72
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 113 885,00 109 581,00 120 857,00 142 305,00 170 792,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 050,00 4 753,00 5 496,00 7 261,00 9 011,00
Zysk (strata) brutto 3 869,00 4 142,00 3 961,00 8 666,00 5 036,00
Zysk (strata) netto 4 000,00 3 805,00 3 009,00 7 091,00 4 153,00
Aktywa razem 93 259,00 97 788,00 107 427,00 121 963,00 143 834,00
Kapitał własny 40 412,00 44 114,00 47 055,00 52 975,00 55 917,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57 7 198,57
Wartość księgowa na jedną akcję 5,61 6,13 6,54 7,36 7,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,53 0,42 0,99 0,58