STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OBL (ORZBIALY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 162 081,00 173 916,00 145 965,00 178 787,00 151 567,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 967,00 16 164,00 3 232,00 1 918,00 3 925,00
Zysk (strata) brutto 3 315,00 15 634,00 2 220,00 348,00 3 542,00
Zysk (strata) netto 2 055,00 13 465,00 1 795,00 158,00 2 929,00
Aktywa razem 354 340,00 349 471,00 328 917,00 332 487,00 384 795,00
Kapitał własny 257 608,00 245 290,00 257 983,00 251 661,00 256 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję 15,47 14,73 15,49 15,11 15,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,81 0,11 0,01 0,18
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 163 028,00 175 075,00 149 449,00 177 199,00 152 880,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 062,00 10 104,00 5 632,00 80,00 3 453,00
Zysk (strata) brutto 6 704,00 9 275,00 3 372,00 -336,00 3 072,00
Zysk (strata) netto 5 449,00 6 996,00 2 861,00 -673,00 2 459,00
Aktywa razem 368 562,00 364 406,00 348 431,00 349 502,00 402 557,00
Kapitał własny 268 108,00 249 321,00 263 080,00 255 927,00 260 564,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję 16,10 14,97 15,80 15,37 15,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,42 0,17 -0,04 0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 447 820,00 505 269,00 532 592,00 673 686,00 660 749,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -851,00 9 145,00 -4 028,00 23 481,00 24 281,00
Zysk (strata) brutto 668,00 7 652,00 -6 395,00 20 931,00 21 517,00
Zysk (strata) netto 321,00 5 973,00 -10 910,00 16 067,00 17 473,00
Aktywa razem 363 006,00 352 019,00 390 503,00 344 709,00 332 487,00
Kapitał własny 232 709,00 248 617,00 229 459,00 254 722,00 251 661,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję 13,98 14,93 13,78 15,30 15,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,36 -0,66 0,97 1,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 458 563,00 508 536,00 537 342,00 677 061,00 664 751,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -38,00 16 513,00 9 701,00 24 095,00 21 571,00
Zysk (strata) brutto 1 037,00 15 601,00 6 551,00 21 331,00 19 015,00
Zysk (strata) netto 425,00 13 168,00 -4 315,00 15 925,00 14 633,00
Aktywa razem 373 146,00 346 237,00 380 954,00 360 940,00 349 502,00
Kapitał własny 239 399,00 246 923,00 238 671,00 261 828,00 255 927,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65 16 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję 14,38 14,83 14,33 15,73 15,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,79 -0,26 0,96 0,88