STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZRE (ZREMB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 686,00 8 675,00 6 430,00 7 298,00 6 687,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 293,00 2 714,00 -155,00 25,00 363,00
Zysk (strata) brutto -127,00 2 432,00 -142,00 -370,00 450,00
Zysk (strata) netto -115,00 2 388,00 -210,00 -259,00 327,00
Aktywa razem 28 336,00 26 471,00 24 519,00 24 914,00 25 999,00
Kapitał własny 9 616,00 6 066,00 5 851,00 6 017,00 6 344,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 11 977,09 11 977,09 11 477,09 12 327,09
Wartość księgowa na jedną akcję 1,10 0,51 0,49 0,52 0,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,20 -0,02 -0,02 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 686,00 8 675,00 6 430,00 7 298,00 6 687,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 292,00 2 715,00 -155,00 25,00 363,00
Zysk (strata) brutto -128,00 2 432,00 7 043,00 -370,00 450,00
Zysk (strata) netto -147,00 2 357,00 6 944,00 -259,00 327,00
Aktywa razem 28 343,00 26 478,00 24 518,00 24 909,00 25 994,00
Kapitał własny 6 028,00 2 447,00 5 850,00 6 012,00 6 338,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 11 977,09 11 977,09 11 477,09 12 327,09
Wartość księgowa na jedną akcję 0,69 0,20 0,49 0,52 0,51
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,20 0,58 -0,02 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 28 140,00 18 713,00 23 019,00 31 809,00 33 089,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 599,00 -10 810,00 -1 746,00 3 671,00 1 484,00
Zysk (strata) brutto -9 897,00 -25 875,00 -8 433,00 4 016,00 400,00
Zysk (strata) netto -8 004,00 -22 996,00 -8 575,00 5 371,00 411,00
Aktywa razem 42 408,00 27 904,00 21 859,00 27 548,00 24 914,00
Kapitał własny 28 092,00 9 630,00 1 054,00 9 731,00 6 017,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50 11 477,09
Wartość księgowa na jedną akcję 3,22 1,10 0,12 1,12 0,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,92 -2,64 -0,98 0,62 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 90 477,00 19 602,00 22 827,00 31 956,00 33 089,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 022,00 -8 915,00 -1 930,00 2 296,00 1 483,00
Zysk (strata) brutto -4 288,00 -10 569,00 -5 801,00 2 583,00 7 584,00
Zysk (strata) netto -5 992,00 -17 779,00 -14 286,00 4 000,00 7 503,00
Aktywa razem 65 821,00 55 070,00 21 685,00 26 157,00 24 909,00
Kapitał własny 23 034,00 12 461,00 -2 531,00 4 776,00 6 012,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50 11 477,09
Wartość księgowa na jedną akcję 2,64 1,43 -0,29 0,55 0,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,69 -2,04 -1,64 0,46 0,65