STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZRE (ZREMB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 443,00 8 127,00 8 756,00 8 483,00 10 686,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2,00 -69,00 1 350,00 999,00 1 686,00
Zysk (strata) brutto -89,00 -77,00 1 231,00 1 558,00 1 266,00
Zysk (strata) netto -82,00 1 111,00 1 235,00 1 714,00 1 278,00
Aktywa razem 23 438,00 25 061,00 26 347,00 26 155,00 28 336,00
Kapitał własny 972,00 2 083,00 3 317,00 8 337,00 9 616,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50
Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 0,24 0,38 0,96 1,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,13 0,14 0,20 0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 443,00 8 128,00 8 756,00 8 630,00 10 686,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3,00 -70,00 1 402,00 969,00 1 685,00
Zysk (strata) brutto -90,00 -79,00 1 282,00 1 471,00 1 265,00
Zysk (strata) netto -123,00 1 083,00 1 243,00 1 797,00 1 246,00
Aktywa razem 23 257,00 24 885,00 26 223,00 26 157,00 28 343,00
Kapitał własny -2 653,00 -1 569,00 -327,00 4 776,00 6 027,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50
Wartość księgowa na jedną akcję -0,30 -0,18 -0,04 0,55 0,69
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,12 0,14 0,21 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 39 354,00 28 140,00 18 713,00 23 019,00 31 809,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 656,00 -2 599,00 -10 810,00 -1 746,00 2 278,00
Zysk (strata) brutto 9 043,00 -9 897,00 -25 875,00 -8 433,00 2 622,00
Zysk (strata) netto 7 266,00 -8 004,00 -22 996,00 -8 575,00 3 977,00
Aktywa razem 45 815,00 42 408,00 27 904,00 21 859,00 26 155,00
Kapitał własny 33 720,00 28 092,00 9 630,00 1 054,00 8 337,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50
Wartość księgowa na jedną akcję 3,87 3,22 1,10 0,12 0,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,83 -0,92 -2,64 -0,98 0,46
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 107 688,00 90 477,00 19 602,00 22 827,00 31 956,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 549,00 -4 022,00 -8 915,00 -1 930,00 2 297,00
Zysk (strata) brutto 2 693,00 -4 288,00 -10 569,00 -5 801,00 2 584,00
Zysk (strata) netto 1 973,00 -5 992,00 -17 779,00 -14 286,00 4 000,00
Aktywa razem 61 762,00 65 821,00 55 070,00 21 685,00 26 157,00
Kapitał własny 26 580,00 23 034,00 12 461,00 -2 531,00 4 776,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50 8 722,50
Wartość księgowa na jedną akcję 3,05 2,64 1,43 -0,29 0,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 -0,69 -2,04 -1,64 0,46