STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SPH (SOPHARMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 53 048,00 59 230,00 52 174,00 48 777,00 55 686,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 717,00 6 910,00 12 133,00 4 838,00 8 129,00
Zysk (strata) brutto 3 122,00 6 647,00 14 286,00 12 702,00 9 577,00
Zysk (strata) netto 2 809,00 5 582,00 12 894,00 12 087,00 8 528,00
Aktywa razem 617 008,00 608 226,00 672 296,00 686 157,00 694 056,00
Kapitał własny 484 224,00 489 219,00 502 166,00 513 654,00 522 427,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 134 797,90 134 797,90 134 797,90 134 797,90 134 797,90
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 3,63 3,73 3,81 3,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,04 0,10 0,09 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 276 899,00 291 101,00 318 280,00 313 376,00 298 561,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 352,00 7 024,00 4 974,00 17 519,00 10 612,00
Zysk (strata) brutto 10 196,00 6 354,00 3 324,00 19 166,00 8 266,00
Zysk (strata) netto 8 435,00 6 215,00 1 389,00 15 432,00 7 215,00
Aktywa razem 989 017,00 998 804,00 1 010 603,00 1 100 158,00 1 124 816,00
Kapitał własny 474 904,00 475 504,00 475 560,00 493 983,00 500 045,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 134 797,90 134 797,90 134 797,90 134 797,90 134 797,90
Wartość księgowa na jedną akcję 3,52 3,53 3,53 3,67 3,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,05 0,01 0,11 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 201 461,00 173 803,00 182 396,00 219 079,00 212 418,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 698,00 25 137,00 28 363,00 42 866,00 27 798,00
Zysk (strata) brutto 29 720,00 28 180,00 42 445,00 48 492,00 36 533,00
Zysk (strata) netto 27 291,00 25 354,00 38 347,00 44 228,00 33 298,00
Aktywa razem 571 917,00 570 609,00 573 015,00 591 151,00 608 226,00
Kapitał własny 406 524,00 431 626,00 463 415,00 477 478,00 489 219,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 132 000,00 134 797,90 134 797,90 134 797,90 134 797,90
Wartość księgowa na jedną akcję 3,08 3,20 3,44 3,54 3,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,19 0,28 0,33 0,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 840 517,00 874 984,00 877 085,00 1 017 105,00 1 179 143,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 024,00 36 440,00 44 951,00 55 836,00 39 143,00
Zysk (strata) brutto 29 199,00 27 575,00 62 109,00 52 350,00 35 339,00
Zysk (strata) netto 20 178,00 21 314,00 50 638,00 39 998,00 28 343,00
Aktywa razem 817 363,00 835 627,00 859 221,00 980 733,00 1 010 603,00
Kapitał własny 371 329,00 405 891,00 457 490,00 469 883,00 475 560,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 132 000,00 134 797,90 134 797,90 134 797,90 134 797,90
Wartość księgowa na jedną akcję 2,81 3,01 3,39 3,49 3,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,16 0,38 0,30 0,21