STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRP (HARPER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 62 547,00 50 807,00 57 179,00 58 089,00 50 804,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 496,00 -1 035,00 538,00 783,00 -51,00
Zysk (strata) brutto -1 027,00 -493,00 42,00 -1 597,00 -180,00
Zysk (strata) netto -1 653,00 -1 236,00 11,00 -987,00 548,00
Aktywa razem 230 944,00 246 247,00 247 098,00 256 142,00 245 829,00
Kapitał własny 64 865,00 59 138,00 59 149,00 57 081,00 57 595,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,19 9,29 9,29 8,97 9,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,26 -0,19 0,00 -0,16 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 61 270,00 68 224,00 68 678,00 68 996,00 57 391,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 290,00 475,00 -1 250,00 -2 270,00 -2 956,00
Zysk (strata) brutto 1 739,00 -1 402,00 -1 520,00 -3 785,00 -5 707,00
Zysk (strata) netto 2 377,00 -751,00 -2 076,00 -3 647,00 -5 384,00
Aktywa razem 247 723,00 250 874,00 248 643,00 251 706,00 243 938,00
Kapitał własny 78 771,00 78 024,00 75 985,00 72 313,00 66 952,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,37 12,25 11,93 11,36 10,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 -0,12 -0,33 -0,57 -0,85
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2019
Przychody netto ze sprzedaży 222 985,00 198 793,00 202 369,00 243 220,00 236 458,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 694,00 4 442,00 -1 511,00 -4 998,00 -1 351,00
Zysk (strata) brutto 10 566,00 632,00 -6 550,00 -2 571,00 -6 253,00
Zysk (strata) netto 29 038,00 -973,00 -5 381,00 -1 828,00 -8 703,00
Aktywa razem 255 123,00 246 266,00 231 152,00 248 646,00 246 247,00
Kapitał własny 83 832,00 82 915,00 77 766,00 75 989,00 59 138,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,17 13,02 12,21 11,94 9,29
Zysk (strata) na jedną akcję 4,56 -0,15 -0,85 -0,29 -1,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 229 217,00 223 593,00 199 290,00 202 874,00 243 502,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 970,00 14 453,00 4 873,00 -1 191,00 -5 894,00
Zysk (strata) brutto 11 886,00 10 931,00 269,00 -6 197,00 -7 406,00
Zysk (strata) netto 10 377,00 29 296,00 -1 405,00 -5 033,00 -6 685,00
Aktywa razem 218 913,00 258 489,00 248 971,00 235 268,00 248 643,00
Kapitał własny 59 698,00 87 881,00 86 155,00 82 383,00 75 985,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00 6 367,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,38 13,80 13,53 12,94 11,93
Zysk (strata) na jedną akcję 1,63 4,60 -0,22 -0,79 -1,05