STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRP (HARPER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 68 678,00 68 996,00 57 391,00 65 714,00 62 547,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 250,00 -2 268,00 -2 955,00 1 143,00 1 496,00
Zysk (strata) brutto -1 520,00 -3 784,00 -5 706,00 972,00 -1 027,00
Zysk (strata) netto -2 076,00 -3 646,00 -5 383,00 -432,00 -1 653,00
Aktywa razem 248 646,00 251 711,00 243 943,00 233 623,00 230 944,00
Kapitał własny 75 989,00 72 318,00 66 958,00 66 555,00 64 865,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,14 1,05 1,05 1,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,06 -0,09 -0,01 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 61 270,00 68 224,00 68 678,00 68 996,00 57 391,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 290,00 475,00 -1 250,00 -2 270,00 -2 956,00
Zysk (strata) brutto 1 739,00 -1 402,00 -1 520,00 -3 785,00 -5 707,00
Zysk (strata) netto 2 377,00 -751,00 -2 076,00 -3 647,00 -5 384,00
Aktywa razem 247 723,00 250 874,00 248 643,00 251 706,00 243 938,00
Kapitał własny 78 771,00 78 024,00 75 985,00 72 313,00 66 952,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,24 1,23 1,19 1,14 1,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,01 -0,03 -0,06 -0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 228 538,00 222 985,00 198 793,00 202 369,00 243 220,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 564,00 13 694,00 4 442,00 -1 511,00 -4 998,00
Zysk (strata) brutto 12 144,00 10 566,00 632,00 -6 550,00 -2 571,00
Zysk (strata) netto 10 659,00 29 038,00 -973,00 -5 381,00 -1 828,00
Aktywa razem 213 346,00 255 123,00 246 266,00 231 152,00 248 646,00
Kapitał własny 54 364,00 83 832,00 82 915,00 77 766,00 75 989,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,85 1,32 1,30 1,22 1,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,46 -0,02 -0,09 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 229 217,00 223 593,00 199 290,00 202 874,00 243 502,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 970,00 14 453,00 4 873,00 -1 191,00 -5 894,00
Zysk (strata) brutto 11 886,00 10 931,00 269,00 -6 197,00 -7 406,00
Zysk (strata) netto 10 377,00 29 296,00 -1 405,00 -5 033,00 -6 685,00
Aktywa razem 218 913,00 258 489,00 248 971,00 235 268,00 248 643,00
Kapitał własny 59 698,00 87 881,00 86 155,00 82 383,00 75 985,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,94 1,38 1,35 1,29 1,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,46 -0,02 -0,08 -0,11