STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MND (MINERAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 570,00 2 773,00 2 228,00 2 756,00 2 132,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36,00 32,00 228,00 -11,00 232,00
Zysk (strata) brutto 42,00 21,00 243,00 -18,00 243,00
Zysk (strata) netto 9,00 21,00 261,00 59,00 193,00
Aktywa razem 3 366,00 3 277,00 3 415,00 2 919,00 2 855,00
Kapitał własny 1 192,00 676,00 937,00 961,00 1 183,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 408,71 4 408,71 4 408,71 4 408,71 4 408,71
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,15 0,21 0,22 0,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,06 0,01 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 735,00 11 147,00 9 398,00 9 636,00 9 327,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 168,00 444,00 -988,00 349,00 280,00
Zysk (strata) brutto 143,00 408,00 -1 036,00 359,00 282,00
Zysk (strata) netto 143,00 305,00 -991,00 215,00 315,00
Aktywa razem 3 241,00 4 427,00 3 823,00 7 761,00 2 919,00
Kapitał własny 1 259,00 1 422,00 431,00 646,00 961,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 415,46 4 408,71 4 408,71 4 408,71 4 408,71
Wartość księgowa na jedną akcję 0,29 0,32 0,10 0,15 0,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,07 -0,23 0,05 0,07