STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INB (INBOOK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 924,00 729,00 721,00 646,00 1 088,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 133,00 -77,00 -93,00 -136,00 -54,00
Zysk (strata) brutto 147,00 -74,00 -90,00 -113,00 -58,00
Zysk (strata) netto 151,00 -74,00 -90,00 -113,00 -58,00
Aktywa razem 1 679,00 1 498,00 1 436,00 1 425,00 1 339,00
Kapitał własny 1 074,00 959,00 869,00 756,00 697,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 797,83 6 797,83 6 797,83 6 797,83 6 797,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 837,00 4 350,00 5 076,00 4 969,00 3 185,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -103,00 -84,00 21,00 64,00 -359,00
Zysk (strata) brutto -43,00 19,00 58,00 86,00 -335,00
Zysk (strata) netto -65,00 32,00 56,00 90,00 -335,00
Aktywa razem 1 485,00 1 558,00 1 765,00 1 679,00 1 339,00
Kapitał własny 911,00 927,00 983,00 1 074,00 697,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 797,83 6 797,83 6 797,83 6 797,83 6 797,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,13 0,14 0,15 0,16 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,01 0,01 0,01 -0,05