STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RON (RONSON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 302,00 3 490,00 1 629,00 1 366,00 2 506,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 541,00 2 721,00 265,00 395,00 1 698,00
Zysk (strata) brutto 6 437,00 6 031,00 -14 201,00 8 641,00 932,00
Zysk (strata) netto 6 437,00 5 537,00 -2 340,00 8 680,00 1 026,00
Aktywa razem 0,00 0,00 566 599,00 547 677,00 539 858,00
Kapitał własny 0,00 0,00 343 480,00 345 517,00 346 423,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 164 010,81 164 010,81 164 010,81 164 010,81 164 010,81
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,00 2,09 2,11 2,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 -0,01 0,05 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 83 040,00 40 833,00 66 023,00 76 934,00 35 994,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 918,00 -1 695,00 5 674,00 11 981,00 2 396,00
Zysk (strata) brutto 6 940,00 -2 631,00 4 494,00 10 967,00 1 401,00
Zysk (strata) netto 5 537,00 -2 340,00 3 484,00 8 680,00 1 026,00
Aktywa razem 818 337,00 805 121,00 865 693,00 865 461,00 870 789,00
Kapitał własny 343 886,00 343 480,00 346 898,00 345 517,00 346 423,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 164 010,81 164 010,81 164 010,81 164 010,81 164 010,81
Wartość księgowa na jedną akcję 2,10 2,09 2,12 2,11 2,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,01 0,02 0,05 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 402,00 4 472,00 5 075,00 4 207,00 9 281,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 007,00 35,00 792,00 147,00 5 582,00
Zysk (strata) brutto 1 437,00 -959,00 -17,00 -7 674,00 2 131,00
Zysk (strata) netto 18 648,00 -15 431,00 19 350,00 9 464,00 13 498,00
Aktywa razem 587 809,00 613 800,00 654 240,00 539 749,00 566 599,00
Kapitał własny 464 673,00 449 242,00 457 698,00 337 889,00 343 480,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 226 966,67 226 966,67 226 966,67 164 010,81 164 010,81
Wartość księgowa na jedną akcję 2,05 1,98 2,02 2,06 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,07 0,09 0,06 0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 153 155,00 281 372,00 484 762,00 231 744,00 294 087,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 814,00 26 422,00 84 552,00 20 755,00 23 365,00
Zysk (strata) brutto -18 684,00 20 330,00 77 595,00 13 890,00 18 663,00
Zysk (strata) netto -15 431,00 19 350,00 64 531,00 9 464,00 13 498,00
Aktywa razem 841 477,00 874 844,00 743 411,00 705 799,00 805 121,00
Kapitał własny 449 242,00 457 698,00 359 586,00 337 889,00 343 480,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 226 966,67 226 966,67 226 966,67 164 010,81 164 010,81
Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 2,02 1,58 2,06 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 0,09 0,28 0,06 0,08