STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KER (KERNEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ' IIQ'10 IIQ'11
Przychody netto ze sprzedaży - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - - - 0,00 0,00
Aktywa razem - - - 533 708,00 727 894,00
Kapitał własny - - - 321 211,00 363 295,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 73 191,00 73 674,41
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 4,39 4,93
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 802 522,00 934 448,00 845 838,00 1 016 451,00 1 046 811,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 987,00 39 842,00 82 490,00 79 416,00 78 993,00
Zysk (strata) brutto 21 207,00 -1 425,00 61 685,00 51 744,00 -34 539,00
Zysk (strata) netto 25 891,00 -426,00 59 443,00 40 981,00 -24 875,00
Aktywa razem 2 561 480,00 2 463 600,00 3 096 952,00 3 631 085,00 3 346 975,00
Kapitał własny 1 296 290,00 1 350 946,00 1 482 883,00 1 501 456,00 1 418 979,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 81 941,23 81 941,23 81 941,23 84 031,23 84 031,23
Wartość księgowa na jedną akcję 15,82 16,49 18,10 17,87 16,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 -0,01 0,73 0,49 -0,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011
Przychody netto ze sprzedaży - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -6 086,00 -6 624,00
Zysk (strata) brutto - - - -8 671,00 38 168,00
Zysk (strata) netto - - - -8 671,00 38 166,00
Aktywa razem - - - 533 708,00 727 894,00
Kapitał własny - - - 321 211,00 363 295,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 73 191,00 73 674,41
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 4,39 4,93
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -0,12 0,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 329 507,00 1 988 520,00 2 168 931,00 2 403 003,00 3 992 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 335 557,00 287 190,00 265 039,00 139 565,00 269 207,00
Zysk (strata) brutto 122 838,00 247 789,00 197 439,00 50 054,00 190 406,00
Zysk (strata) netto 106 930,00 225 150,00 176 243,00 52 143,00 189 464,00
Aktywa razem 1 465 618,00 1 509 355,00 2 009 083,00 2 210 514,00 2 463 600,00
Kapitał własny 889 554,00 995 329,00 1 153 028,00 1 170 733,00 1 350 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 79 683,41 79 683,41 81 941,23 81 941,23 81 941,23
Wartość księgowa na jedną akcję 11,16 12,49 14,07 14,29 16,49
Zysk (strata) na jedną akcję 1,34 2,83 2,15 0,64 2,31
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.08.2013 2014 DI BRE Bank S.A. 2 183 600 255 100 -
28.08.2013 2013 DI BRE Bank S.A. 2 761 600 146 000 -
28.08.2013 2015 DI BRE Bank S.A. 2 446 000 309 900 -
10.08.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 2 350 000 216 200 -
10.08.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 2 767 100 271 900 -
08.09.2011 2011 DM Millennium 2 283 200 244 600 -
08.09.2011 2013 DM Millennium 2 319 700 251 700 -
08.09.2011 2012 DM Millennium 2 319 700 251 700 -
19.08.2010 2010 DI BRE Bank S.A. 1 096 000 164 300 -
19.08.2010 2011 DI BRE Bank S.A. 1 236 400 194 000 -