STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIW (PLATYNINW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 447,00 1 375,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 77,00 495,00 -37,00 -181,00 -34,00
Zysk (strata) brutto 76,00 495,00 -37,00 -180,00 -34,00
Zysk (strata) netto 76,00 495,00 -37,00 -178,00 -34,00
Aktywa razem 1 023,00 339,00 299,00 90,00 56,00
Kapitał własny 990,00 268,00 231,00 53,00 19,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 011,18 4 365,00 970,00 970,00 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,06 0,24 0,06 0,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,11 -0,04 -0,18 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 143,00 279,00 430,00 147,00 1 728,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11,00 68,00 202,00 -1 006,00 354,00
Zysk (strata) brutto -4,00 68,00 214,00 -1 009,00 354,00
Zysk (strata) netto -9 273,00 31,00 207,00 -960,00 356,00
Aktywa razem 4 765,00 9 837,00 7 643,00 1 142,00 90,00
Kapitał własny 4 718,00 9 730,00 7 382,00 914,00 53,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 554 612,50 922,50 9 910,00 7 011,18 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 10,55 0,75 0,13 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,03 0,02 -0,14 0,37