STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIW (PLATYNINW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 51,00 41,00 0,00 0,00 1 375,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19,00 -95,00 -870,00 77,00 495,00
Zysk (strata) brutto -18,00 -103,00 -870,00 76,00 495,00
Zysk (strata) netto -29,00 -34,00 -871,00 76,00 495,00
Aktywa razem 4 306,00 1 905,00 1 142,00 1 023,00 339,00
Kapitał własny 4 063,00 1 785,00 914,00 990,00 268,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 910,00 7 011,18 7 011,18 7 011,18 4 365,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,41 0,26 0,13 0,14 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 -0,12 0,01 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 143,00 279,00 430,00 147,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 11,00 68,00 202,00 -1 006,00
Zysk (strata) brutto 0,00 -4,00 68,00 214,00 -1 009,00
Zysk (strata) netto -1 357,00 -9 273,00 31,00 207,00 -960,00
Aktywa razem 16 690,00 4 765,00 9 837,00 7 643,00 1 142,00
Kapitał własny 13 763,00 4 718,00 9 730,00 7 382,00 914,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 187,50 554 612,50 922,50 9 910,00 7 011,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,20 0,01 10,55 0,75 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 0,03 0,02 -0,14