STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIW (PLATYNINW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 55,00 51,00 41,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22,00 -19,00 -95,00 -870,00 77,00
Zysk (strata) brutto -18,00 -18,00 -103,00 -870,00 76,00
Zysk (strata) netto -26,00 -29,00 -34,00 -871,00 76,00
Aktywa razem 4 514,00 4 306,00 1 905,00 1 142,00 1 023,00
Kapitał własny 4 105,00 4 063,00 1 785,00 914,00 990,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 022,22 22 022,22 15 580,39 15 580,39 15 580,39
Wartość księgowa na jedną akcję 0,19 0,18 0,12 0,06 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 -0,00 -0,06 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 143,00 279,00 430,00 147,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 11,00 68,00 202,00 -1 006,00
Zysk (strata) brutto 0,00 -4,00 68,00 214,00 -1 009,00
Zysk (strata) netto -1 357,00 -9 273,00 31,00 207,00 -960,00
Aktywa razem 16 690,00 4 765,00 9 837,00 7 643,00 1 142,00
Kapitał własny 13 763,00 4 718,00 9 730,00 7 382,00 914,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 153 750,00 1 232 472,22 2 050,00 22 022,22 15 580,39
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,00 4,75 0,34 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 0,02 0,01 -0,06