STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRC (KREC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 929,00 19 920,00 22 684,00 22 619,00 24 135,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 382,00 2 054,00 2 896,00 3 597,00 3 981,00
Zysk (strata) brutto 2 977,00 1 698,00 2 475,00 3 165,00 3 754,00
Zysk (strata) netto 2 566,00 2 053,00 2 109,00 2 534,00 3 080,00
Aktywa razem 204 355,00 207 025,00 210 480,00 212 662,00 217 085,00
Kapitał własny 85 335,00 87 983,00 90 091,00 92 626,00 95 706,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,91 5,07 5,19 5,33 5,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,12 0,12 0,15 0,18
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 174,00 21 160,00 23 464,00 23 403,00 25 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 760,00 1 363,00 2 533,00 3 566,00 4 123,00
Zysk (strata) brutto 3 309,00 946,00 2 059,00 3 091,00 3 850,00
Zysk (strata) netto 2 902,00 1 304,00 1 697,00 2 464,00 3 180,00
Aktywa razem 210 048,00 212 864,00 215 971,00 217 930,00 222 182,00
Kapitał własny 87 043,00 88 946,00 90 732,00 93 188,00 96 519,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 5,01 5,12 5,23 5,37 5,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,08 0,10 0,14 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 55 517,00 70 321,00 66 620,00 71 957,00 80 223,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 850,00 12 391,00 7 721,00 10 016,00 11 312,00
Zysk (strata) brutto 7 818,00 10 385,00 6 054,00 8 297,00 9 764,00
Zysk (strata) netto 6 137,00 8 132,00 4 662,00 7 298,00 8 767,00
Aktywa razem 179 898,00 188 058,00 179 616,00 189 054,00 207 025,00
Kapitał własny 61 935,00 72 343,00 71 918,00 79 216,00 87 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 698,80 17 032,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 3,71 4,25 4,14 4,56 5,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 0,48 0,27 0,42 0,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 55 517,00 72 962,00 71 263,00 75 793,00 85 134,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 654,00 12 245,00 8 613,00 10 603,00 11 496,00
Zysk (strata) brutto 7 608,00 10 157,00 7 070,00 8 738,00 9 751,00
Zysk (strata) netto 5 927,00 7 904,00 5 676,00 7 753,00 8 769,00
Aktywa razem 179 772,00 188 419,00 183 742,00 193 622,00 212 864,00
Kapitał własny 61 715,00 71 891,00 72 475,00 80 207,00 88 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 698,80 17 032,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 3,70 4,22 4,17 4,62 5,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 0,46 0,33 0,45 0,51