STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRC (KREC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 22 684,00 22 619,00 24 135,00 23 770,00 23 443,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 896,00 3 597,00 3 981,00 2 329,00 2 602,00
Zysk (strata) brutto 2 475,00 3 165,00 3 754,00 1 773,00 2 648,00
Zysk (strata) netto 2 109,00 2 534,00 3 080,00 1 643,00 2 240,00
Aktywa razem 210 480,00 212 662,00 217 085,00 219 879,00 219 157,00
Kapitał własny 90 091,00 92 626,00 95 706,00 97 348,00 99 588,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 5,19 5,33 5,51 5,61 5,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,15 0,18 0,10 0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 23 464,00 23 403,00 25 116,00 24 282,00 24 009,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 533,00 3 566,00 4 123,00 2 060,00 2 497,00
Zysk (strata) brutto 2 059,00 3 091,00 3 850,00 1 460,00 2 499,00
Zysk (strata) netto 1 697,00 2 464,00 3 180,00 1 316,00 2 095,00
Aktywa razem 215 971,00 217 930,00 222 182,00 224 006,00 223 300,00
Kapitał własny 90 732,00 93 188,00 96 519,00 97 689,00 99 803,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 5,23 5,37 5,56 5,63 5,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,14 0,18 0,08 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 70 321,00 66 620,00 71 957,00 80 223,00 93 208,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 391,00 7 721,00 10 016,00 11 312,00 12 803,00
Zysk (strata) brutto 10 385,00 6 054,00 8 297,00 9 764,00 11 167,00
Zysk (strata) netto 8 132,00 4 662,00 7 298,00 8 767,00 9 366,00
Aktywa razem 188 058,00 179 616,00 189 054,00 207 025,00 219 879,00
Kapitał własny 72 343,00 71 918,00 79 216,00 87 983,00 97 348,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 032,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,25 4,14 4,56 5,07 5,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 0,27 0,42 0,51 0,54
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 72 962,00 71 263,00 75 793,00 85 134,00 96 265,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 245,00 8 613,00 10 603,00 11 496,00 12 282,00
Zysk (strata) brutto 10 157,00 7 070,00 8 738,00 9 751,00 10 460,00
Zysk (strata) netto 7 904,00 5 676,00 7 753,00 8 769,00 8 658,00
Aktywa razem 188 419,00 183 742,00 193 622,00 212 864,00 224 006,00
Kapitał własny 71 891,00 72 475,00 80 207,00 88 946,00 97 689,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 032,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,22 4,17 4,62 5,12 5,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,33 0,45 0,51 0,50