STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRC (KREC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 955,00 20 929,00 19 920,00 22 684,00 22 619,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 111,00 3 382,00 2 054,00 2 896,00 3 597,00
Zysk (strata) brutto 1 852,00 2 977,00 1 698,00 2 475,00 3 165,00
Zysk (strata) netto 1 459,00 2 566,00 2 053,00 2 109,00 2 534,00
Aktywa razem 199 201,00 204 355,00 207 025,00 210 480,00 212 662,00
Kapitał własny 82 768,00 85 335,00 87 983,00 90 091,00 92 626,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,77 4,91 5,07 5,19 5,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,15 0,12 0,12 0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 951,00 22 174,00 21 160,00 23 464,00 23 403,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 161,00 3 760,00 1 363,00 2 533,00 3 566,00
Zysk (strata) brutto 1 855,00 3 309,00 946,00 2 059,00 3 091,00
Zysk (strata) netto 1 465,00 2 903,00 1 304,00 1 697,00 2 464,00
Aktywa razem 205 158,00 210 048,00 212 864,00 215 971,00 217 930,00
Kapitał własny 84 169,00 87 042,00 88 946,00 90 732,00 93 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,85 5,01 5,12 5,23 5,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,17 0,08 0,10 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 55 517,00 70 321,00 66 620,00 71 957,00 80 223,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 850,00 12 391,00 7 721,00 10 016,00 11 312,00
Zysk (strata) brutto 7 818,00 10 385,00 6 054,00 8 297,00 9 764,00
Zysk (strata) netto 6 137,00 8 132,00 4 662,00 7 298,00 8 767,00
Aktywa razem 179 898,00 188 058,00 179 616,00 189 054,00 207 025,00
Kapitał własny 61 935,00 72 343,00 71 918,00 79 216,00 87 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 698,80 17 032,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 3,71 4,25 4,14 4,56 5,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 0,48 0,27 0,42 0,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 55 517,00 72 962,00 71 263,00 75 793,00 85 134,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 654,00 12 245,00 8 613,00 10 603,00 11 496,00
Zysk (strata) brutto 7 608,00 10 157,00 7 070,00 8 738,00 9 751,00
Zysk (strata) netto 5 927,00 7 904,00 5 676,00 7 753,00 8 769,00
Aktywa razem 179 772,00 188 419,00 183 742,00 193 622,00 212 864,00
Kapitał własny 61 715,00 71 891,00 72 475,00 80 207,00 88 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 698,80 17 032,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wartość księgowa na jedną akcję 3,70 4,22 4,17 4,62 5,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 0,46 0,33 0,45 0,51