STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INV (INVISTA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7,00 12,00 4,00 13,00 7,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -283,00 -367,00 -308,00 -12 757,00 -193,00
Zysk (strata) brutto 123,00 -511,00 -230,00 -12 890,00 -253,00
Zysk (strata) netto 107,00 -495,00 -236,00 -11 548,00 -253,00
Aktywa razem 58 663,00 58 272,00 57 982,00 45 989,00 45 791,00
Kapitał własny 42 208,00 41 713,00 41 477,00 29 928,00 29 675,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99
Wartość księgowa na jedną akcję 2,92 2,88 2,87 2,07 2,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,03 -0,02 -0,80 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 264,00 7,00 12,00 3,00 13,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 902,00 -283,00 -368,00 -304,00 -11 547,00
Zysk (strata) brutto -3 856,00 123,00 -511,00 -221,00 -11 684,00
Zysk (strata) netto -3 848,00 107,00 -495,00 -228,00 -11 052,00
Aktywa razem 62 813,00 62 602,00 62 211,00 61 930,00 49 938,00
Kapitał własny 43 941,00 44 046,00 43 551,00 43 323,00 32 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99
Wartość księgowa na jedną akcję 3,04 3,05 3,01 3,00 2,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 0,01 -0,03 -0,02 -0,76
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 877,00 649,00 5 961,00 1 955,00 36,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 992,00 2 161,00 2 862,00 -1 523,00 -13 715,00
Zysk (strata) brutto 3 462,00 1 630,00 3 550,00 -3 677,00 -13 507,00
Zysk (strata) netto 2 676,00 973,00 2 717,00 -3 860,00 -12 173,00
Aktywa razem 60 992,00 61 779,00 61 586,00 58 872,00 45 989,00
Kapitał własny 42 271,00 43 244,00 45 961,00 42 101,00 29 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99
Wartość księgowa na jedną akcję 2,92 2,99 3,18 2,91 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,07 0,19 -0,27 -0,84
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 550,00 629,00 5 960,00 1 954,00 35,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 915,00 2 140,00 2 862,00 -1 523,00 -12 502,00
Zysk (strata) brutto 9 461,00 1 645,00 3 530,00 -3 677,00 -12 294,00
Zysk (strata) netto 7 669,00 322,00 5 198,00 -3 860,00 -11 668,00
Aktywa razem 66 194,00 66 553,00 67 420,00 62 813,00 49 938,00
Kapitał własny 44 743,00 44 911,00 49 694,00 43 941,00 32 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99 14 461,99
Wartość księgowa na jedną akcję 3,09 3,11 3,44 3,04 2,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 0,02 0,36 -0,27 -0,81