STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RWD (REDWOOD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 879,00 173,00 118,00 137,00 446,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 936,00 -134,00 -238,00 -18,00 -111,00
Zysk (strata) brutto -18 266,00 -182,00 -628,00 -121,00 -144,00
Zysk (strata) netto -17 972,00 -136,00 -671,00 -124,00 -235,00
Aktywa razem 13 646,00 13 446,00 13 074,00 13 552,00 12 132,00
Kapitał własny -29 676,00 -29 812,00 -30 483,00 -30 607,00 -31 986,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję -11,64 -11,69 -11,95 -12,00 -12,54
Zysk (strata) na jedną akcję -7,05 -0,05 -0,26 -0,05 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 250,00 355,00 67,00 110,00 446,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 239,00 -76,00 -632,00 -191,00 -239,00
Zysk (strata) brutto -19 773,00 -102,00 -968,00 -271,00 -271,00
Zysk (strata) netto -21 096,00 -236,00 -1 028,00 -36,00 -362,00
Aktywa razem 30 122,00 29 565,00 28 804,00 29 235,00 28 017,00
Kapitał własny -28 034,00 -28 270,00 -29 298,00 -29 334,00 -30 622,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję -10,99 -11,09 -11,49 -11,50 -12,01
Zysk (strata) na jedną akcję -8,27 -0,09 -0,40 -0,01 -0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 955,00 6 856,00 4 043,00 1 198,00 696,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 739,00 -7 841,00 -11 432,00 -11 615,00 -18 778,00
Zysk (strata) brutto -1 584,00 -32 162,00 -34 390,00 -23 562,00 -19 630,00
Zysk (strata) netto -1 013,00 -26 656,00 -39 800,00 -21 699,00 -18 771,00
Aktywa razem 107 840,00 77 766,00 33 906,00 16 513,00 13 074,00
Kapitał własny 77 248,00 50 294,00 10 496,00 -11 203,00 -30 483,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 30,29 19,72 4,12 -4,39 -11,95
Zysk (strata) na jedną akcję -0,40 -10,45 -15,61 -8,51 -7,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 94 800,00 79 456,00 22 890,00 5 343,00 1 141,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 032,00 -9 826,00 -29 039,00 -30 988,00 -11 682,00
Zysk (strata) brutto -1 016,00 -24 972,00 23 029,00 -33 943,00 -21 324,00
Zysk (strata) netto -1 664,00 -23 102,00 13 393,00 -32 750,00 -22 706,00
Aktywa razem 172 110,00 146 251,00 70 016,00 54 007,00 28 804,00
Kapitał własny 75 633,00 50 823,00 17 825,00 -14 926,00 -29 298,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 29,66 19,93 6,99 -5,85 -11,49
Zysk (strata) na jedną akcję -0,65 -9,06 5,25 -12,84 -8,90