STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UCG (UNICREDIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'09 IVQ'10 IVQ'11 IVQ'12 IVQ'13
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 0,00 2 081 000,00 2 229 000,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 -758 000,00 -125 000,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 -499 000,00 -340 000,00 0,00 0,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 53 808 000,00 57 770 000,00 49 649 000,00 57 817 000,00 46 078 000,00
Liczba akcji 16 779 739,03 19 297 581,92 1 929 849,07 5 789 536,03 5 791 633,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,03 -0,18 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,21 2,99 25,73 9,99 7,96
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 4 940 000,00 4 158 000,00 4 804 000,00 5 347 000,00 4 208 000,00
Zysk (strata) brutto 1 212 000,00 127 000,00 778 000,00 2 048 000,00 812 000,00
Zysk (strata) netto 1 026 000,00 30 000,00 1 728 000,00 1 388 000,00 1 917 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 55 461 000,00 54 309 000,00 55 841 000,00 57 851 000,00 59 136 000,00
Liczba akcji 2 230 176,67 2 230 176,67 2 230 176,67 2 230 176,67 2 230 176,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,01 0,78 0,62 0,86
Wartość księgowa na jedną akcję 24,87 24,35 25,04 25,94 26,52
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 9 730 000,00 10 982 000,00 9 078 000,00 9 757 000,00 5 182 000,00
Zysk (strata) brutto -774 000,00 407 000,00 -1 535 000,00 -3 348 000,00 -11 157 000,00
Zysk (strata) netto -633 000,00 783 000,00 -6 349 000,00 -216 000,00 -11 601 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 53 808 000,00 57 770 000,00 49 649 000,00 57 817 000,00 46 078 000,00
Liczba akcji 16 779 739,03 19 297 581,92 1 929 849,07 5 789 536,03 5 791 633,62
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,04 -3,29 -0,04 -2,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,21 2,99 25,73 9,99 7,96
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 22 639 000,00 18 839 000,00 18 686 000,00 19 635 000,00 19 239 000,00
Zysk (strata) brutto 4 091 000,00 749 000,00 -10 183 000,00 4 148 000,00 3 619 000,00
Zysk (strata) netto 2 289 000,00 1 873 000,00 -11 525 000,00 5 477 000,00 3 896 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 49 390 000,00 50 086 000,00 39 336 000,00 59 331 000,00 55 841 000,00
Liczba akcji 5 865 778,46 5 969 658,49 6 180 343,07 2 225 945,30 2 230 176,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,31 -1,87 2,46 1,75
Wartość księgowa na jedną akcję 8,42 8,39 6,37 26,65 25,04
Współczynnik wypłacalności 13,41 14,23 0,00 0,00 0,00