STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UCG (UNICREDIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'09 IVQ'10 IVQ'11 IVQ'12 IVQ'13
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 0,00 2 081 000,00 2 229 000,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 -758 000,00 -125 000,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 -499 000,00 -340 000,00 0,00 0,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 53 808 000,00 57 770 000,00 49 649 000,00 57 817 000,00 46 078 000,00
Liczba akcji 16 779 739,03 19 297 581,92 1 929 849,07 5 789 536,03 5 791 633,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,03 -0,18 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,21 2,99 25,73 9,99 7,96
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 4 858 000,00 4 208 000,00 4 656 000,00 4 184 000,00 3 117 000,00
Zysk (strata) brutto 1 664 000,00 812 000,00 1 453 000,00 -958 000,00 -2 512 000,00
Zysk (strata) netto 1 176 000,00 1 917 000,00 1 102 000,00 -832 000,00 -2 657 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 58 187 000,00 59 136 000,00 60 038 000,00 61 416 000,00 60 820 000,00
Liczba akcji 2 230 176,67 2 230 176,67 2 230 176,67 2 230 176,67 2 237 261,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 0,86 0,49 -0,37 -1,19
Wartość księgowa na jedną akcję 26,09 26,52 26,92 27,54 27,19
Współczynnik wypłacalności 0,00 16,21 17,11 17,69 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 9 730 000,00 10 982 000,00 9 078 000,00 9 757 000,00 5 182 000,00
Zysk (strata) brutto -774 000,00 407 000,00 -1 535 000,00 -3 348 000,00 -11 157 000,00
Zysk (strata) netto -633 000,00 783 000,00 -6 349 000,00 -216 000,00 -11 601 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 53 808 000,00 57 770 000,00 49 649 000,00 57 817 000,00 46 078 000,00
Liczba akcji 16 779 739,03 19 297 581,92 1 929 849,07 5 789 536,03 5 791 633,62
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,04 -3,29 -0,04 -2,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,21 2,99 25,73 9,99 7,96
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 18 839 000,00 18 686 000,00 19 635 000,00 18 767 000,00 17 994 000,00
Zysk (strata) brutto 749 000,00 -10 183 000,00 4 148 000,00 3 566 000,00 3 065 000,00
Zysk (strata) netto 1 873 000,00 -11 525 000,00 5 477 000,00 4 111 000,00 3 441 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 50 086 000,00 39 336 000,00 59 331 000,00 56 389 000,00 61 416 000,00
Liczba akcji 5 969 658,49 6 180 343,07 2 225 945,30 2 230 176,67 2 230 176,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 -1,87 2,46 1,84 1,54
Wartość księgowa na jedną akcję 8,39 6,37 26,65 25,29 27,54
Współczynnik wypłacalności 14,23 0,00 0,00 15,80 17,69