STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE (WORKSERV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 83 858,00 84 883,00 80 416,00 75 132,00 75 214,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 125,00 1 921,00 -6 862,00 -40 769,00 -3 437,00
Zysk (strata) brutto 6 094,00 -34 110,00 -8 578,00 -159 965,00 -4 564,00
Zysk (strata) netto 6 094,00 -29 471,00 -6 149,00 -150 498,00 -4 564,00
Aktywa razem 782 264,00 633 468,00 645 637,00 502 978,00 512 507,00
Kapitał własny 234 768,00 203 825,00 188 527,00 47 178,00 42 615,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 094,82 65 559,64 65 559,64 65 559,64 65 559,64
Wartość księgowa na jedną akcję 3,61 3,11 2,88 0,72 0,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 -0,45 -0,09 -2,30 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 414 830,00 18 685,00 202 523,00 959 788,00 358 803,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 356,00 -18 608,00 -9 559,00 -956,00 1 072,00
Zysk (strata) brutto 18 032,00 -31 618,00 -10 393,00 -74 718,00 9,00
Zysk (strata) netto 12 870,00 -27 746,00 -785,00 -101 618,00 -6 020,00
Aktywa razem 859 866,00 792 311,00 801 325,00 668 214,00 732 884,00
Kapitał własny 102 690,00 150 666,00 136 095,00 59 676,00 51 424,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 094,82 65 559,64 65 559,64 65 559,64 65 559,64
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 2,30 2,08 0,91 0,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 -0,42 -0,01 -1,55 -0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 483 493,00 582 786,00 588 976,00 580 945,00 324 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 860,00 -10 117,00 -18 083,00 -78 651,00 -43 586,00
Zysk (strata) brutto 14 864,00 -7 251,00 -63 986,00 -6 443,00 -196 559,00
Zysk (strata) netto 14 869,00 -2 693,00 -64 229,00 12 473,00 -180 024,00
Aktywa razem 744 529,00 855 124,00 859 668,00 768 570,00 502 978,00
Kapitał własny 292 368,00 291 276,00 227 959,00 228 674,00 47 178,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 559,64
Wartość księgowa na jedną akcję 4,49 4,48 3,50 3,51 0,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 -0,04 -0,99 0,19 -2,75
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 136 717,00 1 944 243,00 2 132 798,00 2 049 103,00 1 595 826,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 524,00 9 358,00 4 277,00 -66 897,00 -15 767,00
Zysk (strata) brutto 65 623,00 -19 091,00 -26 802,00 2 079,00 -98 698,00
Zysk (strata) netto 27 616,00 2 418,00 -96 290,00 8 148,00 -117 279,00
Aktywa razem 1 120 510,00 1 300 887,00 1 111 167,00 878 329,00 668 214,00
Kapitał własny 285 632,00 280 528,00 73 534,00 90 934,00 59 676,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 559,64
Wartość księgowa na jedną akcję 4,39 4,31 1,13 1,40 0,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,04 -1,48 0,13 -1,79