STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE (WORKSERV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 143 310,00 148 872,00 151 780,00 136 983,00 83 858,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 577,00 -27 903,00 -219,00 -48 952,00 2 125,00
Zysk (strata) brutto -7 236,00 -33 383,00 -9 707,00 43 883,00 6 094,00
Zysk (strata) netto -7 236,00 -33 383,00 -9 707,00 62 799,00 6 094,00
Aktywa razem 864 839,00 832 095,00 803 212,00 768 570,00 782 264,00
Kapitał własny 220 951,00 177 590,00 167 883,00 228 674,00 234 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82
Wartość księgowa na jedną akcję 3,39 2,73 2,58 3,51 3,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -0,51 -0,15 0,97 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 516 559,00 530 639,00 521 357,00 516 199,00 424 931,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 538,00 -26 731,00 10 458,00 -52 727,00 14 208,00
Zysk (strata) brutto -2 464,00 -37 999,00 2 264,00 41 932,00 17 789,00
Zysk (strata) netto 4 499,00 -36 980,00 -621,00 41 249,00 12 870,00
Aktywa razem 1 108 826,00 1 064 605,00 1 046 092,00 878 329,00 859 866,00
Kapitał własny 78 330,00 17 162,00 12 889,00 90 934,00 102 690,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 0,26 0,20 1,40 1,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 -0,57 -0,01 0,63 0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 442 283,00 483 493,00 582 786,00 588 976,00 580 945,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 721,00 5 860,00 -10 117,00 -18 083,00 -78 651,00
Zysk (strata) brutto 20 455,00 14 864,00 -7 251,00 -63 986,00 -6 443,00
Zysk (strata) netto 23 517,00 14 869,00 -2 693,00 -64 229,00 12 473,00
Aktywa razem 637 927,00 744 529,00 855 124,00 859 668,00 768 570,00
Kapitał własny 286 822,00 292 368,00 291 276,00 227 959,00 228 674,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 039,51 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82
Wartość księgowa na jedną akcję 4,41 4,49 4,48 3,50 3,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 0,23 -0,04 -0,99 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 739 756,00 2 136 717,00 1 944 243,00 2 132 798,00 2 084 753,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 89 143,00 91 524,00 9 358,00 4 277,00 -65 463,00
Zysk (strata) brutto 62 559,00 65 623,00 -19 091,00 -26 802,00 3 732,00
Zysk (strata) netto 36 248,00 27 616,00 2 418,00 -96 290,00 8 148,00
Aktywa razem 874 810,00 1 120 510,00 1 300 887,00 1 111 167,00 878 329,00
Kapitał własny 307 071,00 285 632,00 280 528,00 73 534,00 90 934,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 65 039,51 65 094,82 65 094,82 65 094,82 65 094,82
Wartość księgowa na jedną akcję 4,72 4,39 4,31 1,13 1,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,42 0,04 -1,48 0,13