STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS (IZOSTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 173 889,00 227 763,00 206 819,00 209 907,00 164 697,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 798,00 5 809,00 1 229,00 4 893,00 4 314,00
Zysk (strata) brutto 3 680,00 6 204,00 3 829,00 4 913,00 3 760,00
Zysk (strata) netto 2 956,00 5 019,00 3 097,00 3 951,00 3 056,00
Aktywa razem 423 221,00 547 828,00 533 156,00 490 202,00 444 478,00
Kapitał własny 180 760,00 185 779,00 188 865,00 192 816,00 191 615,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,52 5,67 5,77 5,89 5,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,15 0,10 0,12 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 186 153,00 239 909,00 229 824,00 218 702,00 171 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 588,00 6 204,00 1 635,00 5 119,00 4 588,00
Zysk (strata) brutto 4 259,00 6 857,00 4 140,00 5 196,00 4 048,00
Zysk (strata) netto 3 419,00 5 535,00 3 345,00 4 158,00 3 261,00
Aktywa razem 443 058,00 568 281,00 564 281,00 511 764,00 468 792,00
Kapitał własny 181 406,00 186 941,00 190 271,00 194 441,00 193 433,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,54 5,71 5,81 5,94 5,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,17 0,10 0,13 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 209 669,00 210 061,00 379 878,00 563 996,00 808 128,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 268,00 3 426,00 6 853,00 18 495,00 16 130,00
Zysk (strata) brutto 6 160,00 3 102,00 8 766,00 11 412,00 18 013,00
Zysk (strata) netto 4 923,00 2 456,00 7 093,00 9 136,00 14 473,00
Aktywa razem 246 577,00 268 686,00 365 471,00 456 261,00 533 156,00
Kapitał własny 163 317,00 163 469,00 170 527,00 177 350,00 188 865,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,99 4,99 5,21 5,42 5,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,08 0,22 0,28 0,44
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 563 996,00 866 337,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 18 495,00 17 975,00
Zysk (strata) brutto - - - 11 412,00 19 795,00
Zysk (strata) netto - - - 9 136,00 15 886,00
Aktywa razem - - - 456 261,00 564 281,00
Kapitał własny - - - 177 350,00 190 271,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 5,42 5,81
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,28 0,49