STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS (IZOSTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 209 907,00 164 697,00 153 921,00 188 604,00 168 419,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 893,00 4 314,00 4 059,00 1 456,00 7 298,00
Zysk (strata) brutto 4 913,00 3 760,00 2 613,00 3 202,00 4 331,00
Zysk (strata) netto 3 951,00 3 056,00 2 141,00 2 752,00 3 508,00
Aktywa razem 490 202,00 444 478,00 546 872,00 489 988,00 552 367,00
Kapitał własny 192 816,00 191 615,00 193 756,00 196 465,00 199 973,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,89 5,85 5,92 6,00 6,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,09 0,07 0,08 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 218 702,00 171 152,00 165 934,00 214 543,00 205 719,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 119,00 4 588,00 4 935,00 1 434,00 8 788,00
Zysk (strata) brutto 5 196,00 4 048,00 3 155,00 3 562,00 4 992,00
Zysk (strata) netto 4 158,00 3 261,00 2 589,00 3 023,00 3 913,00
Aktywa razem 511 764,00 468 792,00 578 339,00 537 853,00 625 618,00
Kapitał własny 194 441,00 193 433,00 196 022,00 198 996,00 202 909,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,94 5,91 5,99 6,08 6,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,10 0,08 0,09 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 210 061,00 379 878,00 563 996,00 808 128,00 717 129,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 426,00 6 853,00 18 495,00 16 130,00 14 722,00
Zysk (strata) brutto 3 102,00 8 766,00 11 412,00 18 013,00 14 488,00
Zysk (strata) netto 2 456,00 7 093,00 9 136,00 14 473,00 11 900,00
Aktywa razem 268 686,00 365 471,00 456 261,00 533 156,00 489 988,00
Kapitał własny 163 469,00 170 527,00 177 350,00 188 865,00 196 465,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,99 5,21 5,42 5,77 6,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,22 0,28 0,44 0,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 563 996,00 866 337,00 770 331,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 18 495,00 17 975,00 16 076,00
Zysk (strata) brutto - - 11 412,00 19 795,00 15 961,00
Zysk (strata) netto - - 9 136,00 15 886,00 13 031,00
Aktywa razem - - 456 261,00 564 281,00 537 853,00
Kapitał własny - - 177 350,00 190 271,00 198 996,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 32 744,00 32 744,00 32 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 5,42 5,81 6,08
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,28 0,49 0,40