STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLT (WIELTON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 283 439,00 308 585,00 241 592,00 224 011,00 216 066,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 177,00 23 596,00 12 108,00 -962,00 2 032,00
Zysk (strata) brutto 11 350,00 21 521,00 10 603,00 -3 467,00 1 544,00
Zysk (strata) netto 8 799,00 16 958,00 8 304,00 -3 279,00 1 137,00
Aktywa razem 1 062 511,00 1 077 732,00 1 040 096,00 992 585,00 1 098 679,00
Kapitał własny 336 613,00 335 361,00 339 606,00 340 215,00 329 089,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,58 5,56 5,63 5,64 5,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,28 0,14 -0,05 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 639 886,00 686 296,00 511 441,00 505 564,00 472 458,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 338,00 30 294,00 21 064,00 8 991,00 2 970,00
Zysk (strata) brutto 28 737,00 27 761,00 17 308,00 6 667,00 -7 916,00
Zysk (strata) netto 19 451,00 20 677,00 12 633,00 4 881,00 -6 367,00
Aktywa razem 1 546 487,00 1 535 060,00 1 437 765,00 1 397 778,00 1 513 422,00
Kapitał własny 357 741,00 356 818,00 372 670,00 377 096,00 367 649,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,93 5,91 6,17 6,25 6,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,34 0,21 0,08 -0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 613 481,00 757 074,00 896 322,00 1 072 345,00 1 057 627,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 933,00 57 725,00 52 839,00 56 806,00 47 918,00
Zysk (strata) brutto 16 249,00 55 039,00 48 835,00 84 720,00 40 007,00
Zysk (strata) netto 11 698,00 42 374,00 57 350,00 79 601,00 30 782,00
Aktywa razem 455 401,00 506 802,00 678 777,00 1 006 810,00 992 585,00
Kapitał własny 189 394,00 221 238,00 265 461,00 327 677,00 340 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,14 3,66 4,40 5,43 5,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,70 0,95 1,32 0,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 630 276,00 1 197 698,00 1 597 248,00 2 068 313,00 2 343 187,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 608,00 82 407,00 89 037,00 96 082,00 89 687,00
Zysk (strata) brutto 37 098,00 81 155,00 84 448,00 83 538,00 80 474,00
Zysk (strata) netto 33 946,00 55 127,00 77 323,00 69 369,00 57 642,00
Aktywa razem 489 413,00 772 695,00 951 709,00 1 414 158,00 1 397 778,00
Kapitał własny 216 713,00 261 560,00 312 763,00 336 735,00 377 096,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 4,33 5,18 5,58 6,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,91 1,28 1,15 0,96
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
07.07.2016 2018 Noble Securities 874 000 54 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
07.07.2016 2017 Noble Securities 792 000 44 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
07.07.2016 2016 Noble Securities 674 000 36 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
27.06.2016 2014 Noble Securities 584 000 24 000 -
27.06.2016 2015 Noble Securities 630 000 20 000 -
27.06.2016 2013 Noble Securities 588 000 26 000 -