STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLT (WIELTON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 277 300,00 256 804,00 283 439,00 308 585,00 241 592,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 115,00 9 258,00 13 177,00 23 596,00 12 108,00
Zysk (strata) brutto 13 711,00 6 371,00 11 350,00 21 521,00 10 603,00
Zysk (strata) netto 11 301,00 4 643,00 8 799,00 16 958,00 8 304,00
Aktywa razem 946 438,00 1 006 810,00 1 062 511,00 1 077 732,00 1 040 096,00
Kapitał własny 322 989,00 327 677,00 336 613,00 335 361,00 339 606,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,35 5,43 5,58 5,56 5,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,08 0,15 0,28 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 471 571,00 613 327,00 639 886,00 686 296,00 511 441,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 620,00 18 627,00 29 338,00 30 294,00 21 064,00
Zysk (strata) brutto 23 854,00 13 715,00 28 737,00 27 761,00 17 308,00
Zysk (strata) netto 17 844,00 13 190,00 19 451,00 20 677,00 12 633,00
Aktywa razem 1 244 546,00 1 414 158,00 1 546 487,00 1 535 060,00 1 437 765,00
Kapitał własny 350 090,00 336 735,00 357 741,00 356 818,00 372 670,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,80 5,58 5,93 5,91 6,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,22 0,32 0,34 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 560 778,00 613 481,00 757 074,00 896 322,00 1 072 345,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 598,00 22 933,00 57 725,00 52 839,00 56 806,00
Zysk (strata) brutto 14 184,00 16 249,00 55 039,00 48 835,00 84 720,00
Zysk (strata) netto 30 357,00 11 698,00 42 374,00 57 350,00 79 601,00
Aktywa razem 386 117,00 455 401,00 506 802,00 678 777,00 1 006 810,00
Kapitał własny 192 494,00 189 394,00 221 238,00 265 461,00 327 677,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,19 3,14 3,66 4,40 5,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,50 0,19 0,70 0,95 1,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 584 207,00 630 276,00 1 197 698,00 1 597 248,00 2 068 313,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 496,00 44 608,00 82 407,00 89 037,00 96 082,00
Zysk (strata) brutto 7 318,00 37 098,00 81 155,00 84 448,00 83 538,00
Zysk (strata) netto 24 477,00 33 946,00 55 127,00 77 323,00 69 369,00
Aktywa razem 394 310,00 489 413,00 772 695,00 951 709,00 1 414 158,00
Kapitał własny 193 862,00 216 713,00 261 560,00 312 763,00 336 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00 60 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,21 3,59 4,33 5,18 5,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,41 0,56 0,91 1,28 1,15
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
07.07.2016 2018 Noble Securities 874 000 54 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
07.07.2016 2017 Noble Securities 792 000 44 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
07.07.2016 2016 Noble Securities 674 000 36 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
27.06.2016 2014 Noble Securities 584 000 24 000 -
27.06.2016 2015 Noble Securities 630 000 20 000 -
27.06.2016 2013 Noble Securities 588 000 26 000 -