STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TLT (TLTENNIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 65,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24,00 109,00 -193,00 -139,00 -441,00
Zysk (strata) brutto 20,00 109,00 -197,00 -151,00 -455,00
Zysk (strata) netto 5,00 109,00 -199,00 -151,00 -455,00
Aktywa razem 28,00 54,00 233,00 1 166,00 1 282,00
Kapitał własny -130,00 -21,00 -220,00 550,00 1 170,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,01 -0,00 -0,02 0,04 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 -0,01 -0,01 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 542,00 1 890,00 1 284,00 977,00 86,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -718,00 -600,00 -190,00 -361,00 -100,00
Zysk (strata) brutto -749,00 -610,00 -198,00 -376,00 -112,00
Zysk (strata) netto -729,00 -629,00 -197,00 -381,00 -128,00
Aktywa razem 1 125,00 365,00 223,00 54,00 233,00
Kapitał własny 214,00 -415,00 -612,00 -992,00 -220,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 -0,08 -0,12 -0,20 -0,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,15 -0,13 -0,04 -0,08 -0,01