STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COM (COMPRESS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 141,00 255,00 21,00 65,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -117,00 -28,00 -40,00 24,00 109,00
Zysk (strata) brutto -120,00 -33,00 -43,00 20,00 109,00
Zysk (strata) netto -123,00 -33,00 -43,00 6,00 109,00
Aktywa razem 110,00 54,00 930,00 28,00 54,00
Kapitał własny -960,00 -992,00 -135,00 -130,00 -21,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,19 -0,20 -0,03 -0,01 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,01 -0,01 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 816,00 3 542,00 1 890,00 1 284,00 977,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -139,00 -718,00 -600,00 -190,00 -361,00
Zysk (strata) brutto -121,00 -749,00 -610,00 -198,00 -376,00
Zysk (strata) netto -124,00 -729,00 -629,00 -197,00 -381,00
Aktywa razem 1 633,00 1 125,00 365,00 223,00 54,00
Kapitał własny 862,00 214,00 -415,00 -612,00 -992,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,17 0,04 -0,08 -0,12 -0,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,15 -0,13 -0,04 -0,08