STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KTY (KETY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 316 013,00 263 721,00 279 390,00 304 869,00 294 968,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 936,00 2 281,00 1 341,00 194 613,00 19 744,00
Zysk (strata) brutto 18 964,00 781,00 -1 010,00 192 969,00 16 592,00
Zysk (strata) netto 15 131,00 691,00 -1 031,00 190 300,00 13 219,00
Aktywa razem 1 246 783,00 1 223 056,00 1 270 732,00 1 444 545,00 1 356 907,00
Kapitał własny 691 404,00 689 590,00 692 971,00 654 235,00 671 153,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 521,70 9 521,70 9 521,70 9 521,70 9 569,95
Wartość księgowa na jedną akcję 72,61 72,42 72,78 68,71 70,13
Zysk (strata) na jedną akcję 1,59 0,07 -0,11 19,99 1,38
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 829 906,00 758 739,00 772 645,00 823 099,00 840 185,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108 948,00 59 254,00 76 409,00 101 171,00 125 407,00
Zysk (strata) brutto 103 685,00 54 176,00 71 767,00 94 335,00 122 119,00
Zysk (strata) netto 83 171,00 60 086,00 57 949,00 75 547,00 99 019,00
Aktywa razem 2 754 965,00 2 779 848,00 2 910 270,00 2 986 824,00 2 899 999,00
Kapitał własny 1 341 543,00 1 396 251,00 1 462 424,00 1 306 659,00 1 415 603,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 521,70 9 521,70 9 521,70 9 521,70 9 569,95
Wartość księgowa na jedną akcję 140,89 146,64 153,59 137,23 147,92
Zysk (strata) na jedną akcję 8,74 6,31 6,09 7,93 10,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 731 874,00 803 240,00 886 969,00 1 036 513,00 1 140 818,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 103 937,00 147 912,00 186 783,00 257 431,00 208 815,00
Zysk (strata) brutto 98 821,00 146 910,00 186 256,00 258 689,00 201 336,00
Zysk (strata) netto 98 009,00 150 821,00 176 333,00 249 057,00 191 439,00
Aktywa razem 974 701,00 944 775,00 980 678,00 1 081 130,00 1 223 056,00
Kapitał własny 714 662,00 731 412,00 753 015,00 728 489,00 689 590,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 380,79 9 441,99 9 453,69 9 521,70 9 521,70
Wartość księgowa na jedną akcję 76,18 77,46 79,65 76,51 72,42
Zysk (strata) na jedną akcję 10,45 15,97 18,65 26,16 20,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 867 008,00 2 030 890,00 2 319 104,00 2 697 098,00 3 033 305,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 224 626,00 242 926,00 279 686,00 297 055,00 336 553,00
Zysk (strata) brutto 201 859,00 229 482,00 267 480,00 293 989,00 316 681,00
Zysk (strata) netto 169 031,00 209 813,00 277 890,00 236 872,00 268 233,00
Aktywa razem 1 797 508,00 1 958 692,00 2 322 835,00 2 499 376,00 2 779 848,00
Kapitał własny 1 203 232,00 1 278 843,00 1 405 361,00 1 362 817,00 1 396 251,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 380,79 9 441,99 9 453,69 9 521,70 9 521,70
Wartość księgowa na jedną akcję 128,27 135,44 148,66 143,13 146,64
Zysk (strata) na jedną akcję 18,02 22,22 29,40 24,88 28,17
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.03.2016 2015 DM PKO BP 2 027 000 208 000 -
08.03.2016 2016 DM PKO BP 2 145 000 245 000 -
08.03.2016 2017 DM PKO BP 2 372 000 223 000 -
02.11.2015 2017 DM mBank 2 219 700 204 900 -
02.11.2015 2015 DM mBank 1 969 700 190 200 *zysk netto uwzględnia 15,8 mln PLN aktywa podatkowego z tytułu działalności w SSE (one-off)
02.11.2015 2016 DM mBank 2 048 200 186 800 -
08.11.2013 2015 1 777 700 138 800 -
08.11.2013 2013 DM BDM S.A. 1 551 900 122 300 -
08.11.2013 2014 DM BDM S.A. 1 656 800 124 200 -
05.06.2013 2012 DM PKO BP 1 568 000 117 000 -