STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KTY (KETY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 279 390,00 304 869,00 294 968,00 229 738,00 297 675,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 341,00 194 613,00 19 744,00 5 676,00 9 728,00
Zysk (strata) brutto -1 010,00 192 969,00 16 592,00 3 378,00 6 019,00
Zysk (strata) netto -1 031,00 190 300,00 13 219,00 2 539,00 4 605,00
Aktywa razem 1 270 732,00 1 444 545,00 1 356 907,00 1 170 449,00 1 249 289,00
Kapitał własny 692 971,00 654 235,00 671 153,00 676 451,00 675 260,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 521,70 9 521,70 9 569,95 9 569,95 9 580,45
Wartość księgowa na jedną akcję 72,78 68,71 70,13 70,69 70,48
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 19,99 1,38 0,27 0,48
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 772 645,00 823 099,00 840 185,00 754 016,00 840 997,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 409,00 101 171,00 125 407,00 81 748,00 108 146,00
Zysk (strata) brutto 71 767,00 94 335,00 122 119,00 75 476,00 102 590,00
Zysk (strata) netto 57 949,00 75 547,00 99 019,00 62 379,00 83 305,00
Aktywa razem 2 910 270,00 2 986 824,00 2 899 999,00 2 778 510,00 2 937 919,00
Kapitał własny 1 462 424,00 1 306 659,00 1 415 603,00 1 477 173,00 1 552 835,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 521,70 9 521,70 9 569,95 9 569,95 9 580,45
Wartość księgowa na jedną akcję 153,59 137,23 147,92 154,36 162,08
Zysk (strata) na jedną akcję 6,09 7,93 10,35 6,52 8,70
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 803 240,00 886 969,00 1 036 513,00 1 140 818,00 1 108 965,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 147 912,00 186 783,00 257 431,00 208 815,00 221 374,00
Zysk (strata) brutto 146 910,00 186 256,00 258 689,00 201 336,00 211 929,00
Zysk (strata) netto 150 821,00 176 333,00 249 057,00 191 439,00 205 027,00
Aktywa razem 944 775,00 980 678,00 1 081 130,00 1 223 056,00 1 170 449,00
Kapitał własny 731 412,00 753 015,00 728 489,00 689 590,00 676 451,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 441,99 9 453,69 9 521,70 9 521,70 9 569,95
Wartość księgowa na jedną akcję 77,46 79,65 76,51 72,42 70,69
Zysk (strata) na jedną akcję 15,97 18,65 26,16 20,11 21,42
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 030 890,00 2 319 104,00 2 697 098,00 3 033 305,00 3 189 945,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 242 926,00 279 686,00 297 055,00 336 553,00 384 735,00
Zysk (strata) brutto 229 482,00 267 480,00 293 989,00 316 681,00 363 697,00
Zysk (strata) netto 209 813,00 277 890,00 236 872,00 268 233,00 294 894,00
Aktywa razem 1 958 692,00 2 322 835,00 2 499 376,00 2 779 848,00 2 778 510,00
Kapitał własny 1 278 843,00 1 405 361,00 1 362 817,00 1 396 251,00 1 477 173,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 441,99 9 453,69 9 521,70 9 521,70 9 569,95
Wartość księgowa na jedną akcję 135,44 148,66 143,13 146,64 154,36
Zysk (strata) na jedną akcję 22,22 29,40 24,88 28,17 30,82
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.03.2016 2015 DM PKO BP 2 027 000 208 000 -
08.03.2016 2016 DM PKO BP 2 145 000 245 000 -
08.03.2016 2017 DM PKO BP 2 372 000 223 000 -
02.11.2015 2017 DM mBank 2 219 700 204 900 -
02.11.2015 2015 DM mBank 1 969 700 190 200 *zysk netto uwzględnia 15,8 mln PLN aktywa podatkowego z tytułu działalności w SSE (one-off)
02.11.2015 2016 DM mBank 2 048 200 186 800 -
08.11.2013 2015 1 777 700 138 800 -
08.11.2013 2013 DM BDM S.A. 1 551 900 122 300 -
08.11.2013 2014 DM BDM S.A. 1 656 800 124 200 -
05.06.2013 2012 DM PKO BP 1 568 000 117 000 -