STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STF (STALPROFI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 138 798,00 168 558,00 264 178,00 155 143,00 176 760,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 782,00 1 602,00 2 027,00 3 736,00 2 477,00
Zysk (strata) brutto 4 668,00 1 234,00 4 156,00 3 063,00 3 970,00
Zysk (strata) netto 3 619,00 1 150,00 3 872,00 2 480,00 3 142,00
Aktywa razem 422 016,00 433 383,00 450 675,00 475 227,00 478 432,00
Kapitał własny 247 841,00 239 834,00 231 862,00 238 188,00 229 487,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,16 13,71 13,25 13,61 13,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,07 0,22 0,14 0,18
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 340 254,00 322 194,00 410 540,00 356 268,00 365 842,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 995,00 6 325,00 6 776,00 5 279,00 11 313,00
Zysk (strata) brutto 9 967,00 5 422,00 4 572,00 6 757,00 8 990,00
Zysk (strata) netto 6 227,00 3 249,00 2 742,00 4 430,00 5 536,00
Aktywa razem 846 841,00 820 975,00 959 116,00 942 728,00 1 042 611,00
Kapitał własny 294 262,00 289 229,00 296 228,00 300 506,00 306 042,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,82 16,53 16,93 17,17 17,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 0,19 0,16 0,25 0,32
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 375 915,00 421 367,00 562 315,00 696 975,00 726 677,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 283,00 10 316,00 19 825,00 22 902,00 12 148,00
Zysk (strata) brutto 3 432,00 10 907,00 20 130,00 23 731,00 13 121,00
Zysk (strata) netto 2 985,00 8 969,00 16 363,00 19 953,00 11 121,00
Aktywa razem 373 739,00 424 310,00 442 653,00 435 093,00 475 227,00
Kapitał własny 291 356,00 265 534,00 274 418,00 235 339,00 238 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,65 15,17 15,68 13,45 13,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,51 0,94 1,14 0,64
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 649 887,00 800 295,00 1 117 267,00 1 454 798,00 1 429 256,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 367,00 -5 517,00 39 948,00 41 344,00 28 375,00
Zysk (strata) brutto -11 671,00 -4 157,00 30 862,00 42 082,00 26 718,00
Zysk (strata) netto -8 681,00 -10 736,00 20 802,00 28 930,00 16 648,00
Aktywa razem 536 475,00 659 066,00 768 574,00 893 883,00 942 728,00
Kapitał własny 256 478,00 244 246,00 263 306,00 288 035,00 300 506,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,66 13,96 15,05 16,46 17,17
Zysk (strata) na jedną akcję -0,50 -0,61 1,19 1,65 0,95
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.09.2004 2005 DM PKO BP 886 401 42 004 -
01.09.2004 2004 DM PKO BP 710 000 48 121 -
01.09.2004 2006 DM PKO BP 942 849 42 493 -
07.05.2004 2006 DM Millennium 594 000 22 000 -
29.04.2004 2004 DM AmerBrokers S.A. 750 000 30 245 -
15.04.2004 2003 DM PKO BP 879 260 30 245 -
15.04.2004 2004 DM PKO BP 798 070 30 989 -
15.04.2004 2005 DM PKO BP 828 211 29 847 -
15.04.2004 2006 DM PKO BP 862 557 27 882 -
05.04.2004 2004 DM Millennium 729 000 36 900 -