STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STF (STALPROFI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 149 825,00 204 797,00 185 704,00 138 798,00 168 558,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 810,00 6 675,00 6 614,00 4 782,00 1 602,00
Zysk (strata) brutto 3 118,00 8 024,00 6 044,00 4 668,00 1 234,00
Zysk (strata) netto 2 491,00 6 654,00 5 537,00 3 619,00 1 150,00
Aktywa razem 428 427,00 457 781,00 435 093,00 422 016,00 433 383,00
Kapitał własny 261 123,00 268 576,00 235 339,00 247 841,00 239 834,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,92 15,35 13,45 14,16 13,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,38 0,32 0,21 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 318 608,00 423 812,00 363 771,00 340 254,00 322 194,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 908,00 13 041,00 7 877,00 9 995,00 6 325,00
Zysk (strata) brutto 7 317,00 13 314,00 10 156,00 9 967,00 5 422,00
Zysk (strata) netto 4 491,00 8 404,00 7 551,00 6 227,00 3 249,00
Aktywa razem 752 718,00 908 339,00 893 883,00 846 841,00 820 975,00
Kapitał własny 269 284,00 280 635,00 288 035,00 294 262,00 289 229,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,39 16,04 16,46 16,82 16,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,48 0,43 0,36 0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 415 822,00 375 915,00 421 367,00 562 315,00 696 975,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 551,00 2 283,00 10 316,00 19 825,00 22 902,00
Zysk (strata) brutto 10 095,00 3 432,00 10 907,00 20 130,00 23 731,00
Zysk (strata) netto 8 559,00 2 985,00 8 969,00 16 363,00 19 953,00
Aktywa razem 388 030,00 373 739,00 424 310,00 442 653,00 435 093,00
Kapitał własny 286 606,00 291 356,00 265 534,00 274 418,00 235 339,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,38 16,65 15,17 15,68 13,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,17 0,51 0,94 1,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 740 192,00 649 887,00 800 295,00 1 117 267,00 1 454 798,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 511,00 -10 367,00 -5 517,00 39 948,00 41 344,00
Zysk (strata) brutto -6 518,00 -11 671,00 -4 157,00 30 862,00 42 082,00
Zysk (strata) netto -4 849,00 -8 681,00 -10 736,00 20 802,00 28 930,00
Aktywa razem 632 992,00 536 475,00 659 066,00 768 574,00 893 883,00
Kapitał własny 266 862,00 256 478,00 244 246,00 263 306,00 288 035,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,25 14,66 13,96 15,05 16,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,28 -0,50 -0,61 1,19 1,65
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.09.2004 2005 DM PKO BP 886 401 42 004 -
01.09.2004 2004 DM PKO BP 710 000 48 121 -
01.09.2004 2006 DM PKO BP 942 849 42 493 -
07.05.2004 2006 DM Millennium 594 000 22 000 -
29.04.2004 2004 DM AmerBrokers S.A. 750 000 30 245 -
15.04.2004 2003 DM PKO BP 879 260 30 245 -
15.04.2004 2004 DM PKO BP 798 070 30 989 -
15.04.2004 2005 DM PKO BP 828 211 29 847 -
15.04.2004 2006 DM PKO BP 862 557 27 882 -
05.04.2004 2004 DM Millennium 729 000 36 900 -