STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DRE (DREWEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,00 -19,00 -7,00 -6,00 -5,00
Zysk (strata) brutto -18,00 -40,00 -8,00 -42,00 -5,00
Zysk (strata) netto -18,00 -40,00 -8,00 -42,00 -5,00
Aktywa razem 496,00 492,00 492,00 496,00 492,00
Kapitał własny -12 569,00 -12 610,00 -12 617,00 -12 660,00 -12 664,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 852,50 1 852,50 1 852,50 1 852,50 1 852,50
Wartość księgowa na jedną akcję -6,79 -6,81 -6,81 -6,83 -6,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,00 -0,02 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 001,00 641,00 38,00 0,00 400,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 292,00 -4 649,00 -1 415,00 -154,00 -30,00
Zysk (strata) brutto -1 471,00 -5 347,00 -1 694,00 -781,00 -108,00
Zysk (strata) netto -1 471,00 -5 347,00 -1 694,00 -781,00 -108,00
Aktywa razem 7 219,00 3 010,00 11,00 60,00 496,00
Kapitał własny -6 951,00 -11 353,00 -13 048,00 -12 551,00 -12 660,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 552,50 1 702,50 1 702,50 1 852,50 1 852,50
Wartość księgowa na jedną akcję -4,48 -6,67 -7,66 -6,78 -6,83
Zysk (strata) na jedną akcję -0,95 -3,14 -1,00 -0,42 -0,06