STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNI (UNIBEP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 393 596,00 443 727,00 350 326,00 371 288,00 407 385,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 725,00 1 349,00 5 867,00 5 262,00 8 597,00
Zysk (strata) brutto 1 475,00 6 391,00 4 666,00 3 707,00 7 846,00
Zysk (strata) netto 727,00 6 239,00 3 509,00 2 526,00 5 871,00
Aktywa razem 856 251,00 809 229,00 875 762,00 897 151,00 898 977,00
Kapitał własny 207 180,00 203 916,00 206 151,00 194 665,00 198 665,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63
Wartość księgowa na jedną akcję 5,91 5,81 5,88 5,55 5,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,18 0,10 0,07 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 412 467,00 431 837,00 329 574,00 395 039,00 472 791,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 228,00 1 121,00 3 488,00 7 866,00 14 954,00
Zysk (strata) brutto 2 719,00 3 108,00 2 682,00 8 209,00 18 170,00
Zysk (strata) netto 2 386,00 311,00 1 906,00 4 599,00 13 017,00
Aktywa razem 1 004 142,00 956 231,00 1 054 018,00 1 129 277,00 1 111 566,00
Kapitał własny 266 841,00 258 506,00 259 139,00 249 724,00 260 871,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63
Wartość księgowa na jedną akcję 7,61 7,37 7,39 7,12 7,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,01 0,05 0,13 0,37
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 045 351,00 1 169 511,00 1 168 874,00 1 435 949,00 1 503 716,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 547,00 16 560,00 23 739,00 5 438,00 5 605,00
Zysk (strata) brutto 19 006,00 23 878,00 27 343,00 12 425,00 12 515,00
Zysk (strata) netto 13 322,00 16 452,00 20 750,00 5 518,00 9 042,00
Aktywa razem 613 411,00 674 994,00 847 883,00 825 829,00 809 229,00
Kapitał własny 197 963,00 206 845,00 214 726,00 216 245,00 203 916,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63
Wartość księgowa na jedną akcję 5,65 5,90 6,12 6,17 5,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 0,47 0,59 0,16 0,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 079 703,00 1 242 860,00 1 249 239,00 1 629 285,00 1 658 622,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 138,00 23 475,00 33 274,00 23 623,00 34 781,00
Zysk (strata) brutto 27 560,00 29 334,00 41 108,00 40 950,00 37 369,00
Zysk (strata) netto 19 790,00 23 564,00 31 922,00 25 778,00 26 254,00
Aktywa razem 665 644,00 766 723,00 1 044 176,00 1 002 583,00 956 231,00
Kapitał własny 199 797,00 216 653,00 232 999,00 253 766,00 258 506,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63 35 070,63
Wartość księgowa na jedną akcję 5,70 6,18 6,64 7,24 7,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,67 0,91 0,74 0,75
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.06.2017 2019 Noble Securities 1 684 000 38 300 -
20.06.2017 2017 Noble Securities 1 590 000 40 100 -
20.06.2017 2018 Noble Securities 1 630 000 37 600 -
07.05.2015 2017 DM BOŚ S.A. 1 507 300 36 300 -
07.05.2015 2015 DM BOŚ S.A. 1 302 700 25 500 -
07.05.2015 2016 DM BOŚ S.A. 1 463 300 35 800 -
06.12.2014 2015 Noble Securities 1 202 000 23 100 -
06.12.2014 2014 Noble Securities 1 072 000 20 600 -
24.09.2013 2014 Noble Securities 1 070 000 21 500 -
24.09.2013 2013 Noble Securities 1 045 000 17 400 -